Виставка творів художника-дизайнера Володимира Сьомкіна

Виставка творів художника-дизайнера Володимира Сьомкіна

31 травня 2021 року до Дня Києва в Державному університеті інфраструктури та технологій було відкрито виставку творчих робіт відомого художника-дизайнера, заслуженого діяча мистецтв України, професора Володимира Сьомкіна. Відкрила виставку ректор ДУІТ Надія Брайковська, наголосивши на вагомих науково-методичних здобутках та основних етапах творчого шляху художника.

З вітальним словом виступили: голова Науково-методичної комісії з дизайну Міністерства освіти і науки України, професор Євген Антонович, який зазначив, що викладачі та студенти з повагою називали професора Володимира Сьомкіна «патріархом українського дизайну» та декан факультету управління і технологій ДУІТ, доктор економічних наук Світлана Боняр.

Прозвучали сердечні привітання від правління Спілки дизайнерів України, особисто від голови СДУ доцента Юрія Борисова.

Від Національної Спілки художників України з вітальним словом виступила Заслужений діяч мистецтв України, доцент Тамара Недошовенко, яка детально зупинилася на творчому доробку та активній виставковій діяльності Володимира Сьомкіна.

Спогадами про багаторічну спільну викладацьку діяльність і педагогічну майстерність Володимира Васильовича щедро поділилися з присутніми студентами та викладачами Народні художники України, професори Юлій Скаканді та Микола Стратілат.

Син професора В. Сьомкіна, член спілки дизайнерів України, Костянтин Сьомкін, по-родинному тепло поділився спогадами про батька та повідомив про передачу архіву видатного дизайнера бібліотеці ДУІТ.

Із заключним словом виступила доктор мистецтвознавства, професор Світлана Прищенко, яка окреслила місце і роль наукової школи професора Володимира Сьомкіна в розвитку українського дизайну та розбудови системи дизайн-освіти в Українській Державі.

Сьомкін Володимир Васильович

відомий український дизайнер, теоретик дизайну, методолог дизайнерської освіти, живописець, педагог, публіцист, кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України, професор Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ)

В.В.Сьомкін  закінчив аспірантуру у Всесоюзному науково-дослідному інституті технічної естетики  і захистив дисертацію на звання кандидата мистецтвознавства в галузі дизайну. Яскраво і різнобічно розкрив свій професійний потенціал на посаді головного дмзайнера Національного науково-дослідного інституту дизайну (з 1994 року). Набув значного досвіду науково-дослідної, дизайн-проєктної та методичної роботи в різних галузях дизайн-діяльності. Виконав багато різномінітних дизайн-проєктів і науково-дослідних робіт, отримав понад 100 свідоцтв на промисловий зразок, системно працював над науковою розробкою й актуалізацією сучасних напрямків розвитку дизайну (понад 80 науково-дослідних робіт у галузі дизайну). Опрацьовував нормативні документи з дизайн-освіти з урахуванням сучасних напрямків розвитку дизайну та впроваджував свій досвід у навчальний процес різних вишів. Він  розробник освітньо-професійних програм за спеціальністю «Дизайн» (за такими спеціалізаціями: промисловий, графічний, ландшафтний дизайн та дизайн середовища).

В.В. Сьомкін ріс у родині, де образотворче мистецтво та архітектура складали значну частину побуту, а атмосфера творчості формувала його світогляд, естетичні вподобання, художнє мислення, оскільки його батько в повоєнні роки багато часу працював безпосередньо в квартирі, яка стала на довгий час художньою майстернею, де виконувались роботи для художнього фонду чи художнього комбінату.

Ще в студентські роки Володимир Сьомкін брав участь як виконавець в  архітектурних проєктах та художньо-оформлювальних роботах, якими керував його батько.

Одночасно В.В. Сьомкін завжди відчував потребу і схильність до винахідницької діяльності, але все це на основі художнього мислення, яке вже в нього сформувалось в старших класах школи. Саме тому він одержав спочатку класичну інженерно-технічну освіту, і деякий час успішно та з великою віддачею працював за цим фахом. Паралельно весь час Володимир Васильович системно підвищував свій художній рівень, естетичний світогляд та досвід з живопису – ходив на етюди, виконував замовлення з архітектурно-дизайнерських проєктів, вивчив світовий досвід з дизайну й не дивно, що він і надалі працював у тому ж ритмі та рівні, і з тією ж віповідальністю, але значно ширше та масштабніше. Володимир Васильович завжди підкреслював, що естетичне сприйняття навколишнього світу, художнє мислення є запорукою успішності та екфективності дизайн-діяльності. Цю тезу Володимир Васильович підтверджував різнобічною творчістю.

Із багатьох робіт з живопису, що виконувались протягом творчого шляху, аж до 2021 року, визначився напрям, що в більшій мірі пов´язаний із пленером, з природними об’єктами та архітектурними мотивами. На одній із творчих виставок з живопису, що проходила у виставковій залі Національного науково-дослідного інституту дизайну в середині 70-х років, мистецтвознавець, багаторічний музейний працівник наголосила, що роботи Володимира Васильовича з живопису демонструють професійне володіння технікою олії, відчуття кольору та композиції, бажання підкреслити на картині стан навколишнього середовища й авторське бачення художнього образу.

Вагомим, визначним кроком була велика серія етюдів сходу та заходу сонця, що виконувалися В.В.Сьомкіним переважно на березі Десни та Дніпра протягом декількох років у період канікул ще в школі та інституті. В цей період відпрацьовувалася техніка: технологія живопису олією, відчуття нюансів і гармонійних сполучень кольору, вміння швидко знаходити кольорографічні та композиційно-пластичні вирішення.

Етапною була серія живописних робіт, що виконані поблизу чи безпосередньо біля річок Десна, Тетерів, Прут, Іркут, а також на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Окремо можна виділити живопис, що пов´язаний із темою храмів, передусім, «Нижня церква Лаври» (Живородяще джерело), «Дорога до храму» (Козацька Православна церква Покрови Пресвятої Богородиці).

Картина «Дорога до храму», пов´язана з трагічними подіями в житті родини В.В. Сьомкіна. Його старший син захворів невиліковною хворобою. Володимир Васильович вважав за необхідне написати картину, тема якої пов´язана зі світлою надією на Всевишнього. Цю картину В.В. Сьомкін присвятив своєму сину Сергію, що на жаль, в розквіті творчих сил пішов у вічність.

Звертає на себе увагу декілька живописних полотен, пов´язаних із о. Байкал. Сувора краса річки Іркут, величні сопки, квітучий богульник у травневі дні на сопках безпосередньо біля озера Байкал.

Кілька робіт В.В. Сьомкіна  підкреслюють камерність теми, особливу витонченість вирішення поставлених живописних завдань, наприклад, «Весна. Гідропарк» чи «Кладка (місток)», чи «Луги в Ставах», чи «Заплави на р. Безімянці».

Для живопису професора В.В. Сьомкіна притаманне тонке відчуття кольору, завершеності композицій, психологічна витонченість образу, нюансне й органічне поєднання кольорографічного і композиційно-пластичного вирішення живописних робіт, відчуття стану природи , а також підкреслена оптимістичність розробки тематики та сюжетів.

Що ви бажаєте знайти?