Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

Державний університет інфраструктури та технологій орієнтований на міжнародне співробітництво, прагне до рівня найвищих світових досягнень у галузі транспорту і транспортної інфраструктури, бере участь у міжнародних програмах і проектах, розвиває зв’язки з навчальними закладами, різними установами світу, вченими і фахівцями всіх континентів.

Серед головних стратегічних цілей ДУІТ є:

 • інтернаціоналізація Університету – поступальна інтеграція в європейський і світовий освітній, науковий, економічний і культурний простір для досягнення високих міжнародних стандартів в управлінні університетом, навчальній та науковій роботі, підвищення якості підготовки фахівців, розвитку наукового і технічного потенціалу вузу, формування в університетському середовищі системи загальнолюдських ціннісних орієнтацій, поширення в зарубіжних країнах досягнень і досвіду ДУІТ. А також впровадження кращих світових практик щодо модернізації освітніх програм, менеджменту університету, розвитку його наукового потенціалу;
 • залучення до університету міжнародних ресурсів для розвитку освітньої та науково-дослідної діяльності за допомогою реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів.

Відповідно до Статуту ДУІТ (розділ XI)  Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв’язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, підприємствами, громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства України.

Основні напрямки міжнародного співробітництва Університету:

 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон працівників Університету для викладацької та наукової роботи, стажування, участі у конференціях, симпозіумах, конгресах, форумах, семінарах, виставках та інших заходах, укладання договорів Університету з іноземними партнерами.

Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється відповідно до законодавства України шляхом укладання договорів.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

 • організація фахової підготовки і стажування студентів, викладачів та аспірантів;
 • провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;
 • створення спільно з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, технопарків тощо, відповідно до чинного законодавства України та міжнародних угод;
 • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон працівників Університету для викладацької та наукової роботи, стажування, участі у конференціях, симпозіумах, конгресах, форумах, семінарах, виставках та інших заходах, укладання договорів Університету з іноземними партнерами.

 

Інформація про:

Інформація для:

Що ви бажаєте знайти?