Проєкт WARN

Проект WARN Академічна протидія гібридним загрозам (Academic Response to Hybrid Threats)
610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Мета проекту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.

Мета проекту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для  самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.

Координатор: університет м. Ювяскюля, Фінляндія.

Партнерство:

 • Харківський національний університет радіоелектроніки (координатор – доц. Гришко С.В.).
 • Український католицький університет.
 • Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 • Національний університет Острозька Академія.
 • Національна академії державного управління при Президентові України Харківський регіональний інститут державного управління
 • Державний університет інфраструктури та технологій.
 • Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов.
 • Міністерство освіти і науки України.
 • Університет м. Коїмбра, Португалія.
 • ECAM-EPMI (Вища інженерна школа), Франція.
 • Університет Тарту, Естонія.

Результати:

 • Модернізувати 11 навчальних програм в 7 галузях освіти.
 • Запровадити викладання адаптованих навчальних програм і курсів.
 • Створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам.

Сайт проекту:  http://warn-erasmus.eu

Project objectives: to target the national security and the skill gap in security services created by the emergence of hybrid threats.

Security sector alone does not have the skills and resources for countering complex hybrid threats but has to rely on security awareness of the critical fields in the society.

Understanding the complex interdependencies and resulting vulnerabilities in key sectors is essential for improving the resilience of the nation and hence, the security and welfare of its citizens.

Coordinator: University of Jyväskylä, Finland.

Consortium:

 • ECAM-EPMI (Graduate School of Electrical Engineering), France.
 • Universidade de Coimbra, Portugal.
 • Tartu Ulikool, Estonia.
 • Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine.
 • Higher Educational Establishment Ukrainian Catholic University, Ukraine.
 • State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine.
 • National University of Ostroh Academy, Ukraine.
 • National Academy of Managerial Staff of Culture and \ Arts, Ukraine.
 • Kharkiv Regional Institute of Public Administration, Ukraine.
 • State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University, Ukraine.
 • Ministry of Education and Science, Ukraine.

Results:

 • To adapt 11 study programmes in 7 fields of study.
 • To deliver the adapted study programmes and courses.
 • To create a trans sectoral environment devoted to civic resilience to hybrid threats.

Project Website:  http://warn-erasmus.eu

Презентація  міжнародного проекту  “Академічна протидія гібридним загрозам”  (International project presentation “Academic response to gibrid threats”)
Завантажити (.pdf)

Що ви бажаєте знайти?