Науково-практичний семінар. Проєкт Erasmus+ КА2 «Академічна протидія гібридним загрозам».

Науково-практичний семінар. Проєкт Erasmus+ КА2 «Академічна протидія гібридним загрозам».

PROJECT WARN «ACADEMIC RESPONSE TO HYBRID THREATS»

Науково-практичний семінар щодо оновлення освітніх програм факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій в контексті реалізації проєкту Erasmus+ КА2 «Академічна протидія гібридним загрозам»

11 листопада 2021 року на факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій було проведено науково-практичний семінар щодо оновлення освітніх програм факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій в контексті реалізації проєкту Erasmus+ КА2 «Академічна протидія гібридним загрозам».

На семінарі було обговорено поняття «гібридні загрози», представлено консорціум, мету, інновації та завдання реалізації проєкту Erasmus+ КА2 «Академічна протидія гібридним загрозам» (Academic Response to Hybrid Threats610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP).
У процесі реалізації цього проєкту у Державному університеті інфраструктури та технологій заплановано адаптувати освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Інженерія програмного забезпечення» шляхом розробки й впровадження нових та оновлених освітніх компонент для формування у майбутніх фахівців здатності пристосовувати робочі процеси до нових ситуацій, спричинених дією гібридних загроз.

Учасники семінару були ознайомлені з проєктами освітньо-професійних програм «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Інженерія програмного забезпечення» та відповідних навчальних планів, а також силабусами навчальних дисциплін, що відображають зміни, внесені для забезпечення отримання результатів навчання та набуття компетентностей щодо протидії негативному впливу гібридних загроз.

Зазначені документи розміщені на сайті Державного університету інфраструктури та технологій у розділі «Публічна інформація» /«Проекти для публічного обговорення» (https://duit.edu.ua/public-information/projects-for-public-discussion/).

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до обговорення, яке триматиме до 1 грудня 2021 року.

Що ви бажаєте знайти?