Укладено договір з Латвійською морською академією

Укладено договір з Латвійською морською академією

24 травня 2022 року з метою розвитку й поглиблення співробітництва при вирішенні завдань у сфері науково-технічного прогресу й підвищення ефективності навчальної та науково-дослідної роботи було укладено договір між Державним університетом інфраструктури та технологій та Латвійською морською академією (ЛМА).

ЛМА готує бакалаврів за освітніми програмами «Судноводіння», «Судномеханіка», «Суднова електроавтоматика», «Управління портами та судноплавством» та магістрів за освітньою програмою «Морський транспорт» та спеціалізаціями «Інженерія управління морським транспортом» та «Експлуатація морського транспорту».

Університети будуть співпрацювати, приділяючи особливу увагу наступним напрямкам:

  • Організація спільних довгострокових проектів та дослідницьких робіт для фахівців та студентів,;
  • Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців;
  • Академічна мобільність студентів;
  • Організація й проведення симпозіумів, конференцій, семінарів:
  • Обмін досвідом, навчально-методичними матеріалами, інформацією з напрямів діяльності тощо.

ДУІТ вже має досвід співпраці з ЛМА. Тому ми впевнені, що подальша співпраця буде плідною для обох закладів та дозволить підняти на більш високий рівень організацію освітнього процесу та науково-дослідну роботу в університетах.

Що ви бажаєте знайти?