“Проект Warn як академічна протидія гібридним загрозам”! Workshop для викладачів ДУІТ

“Проект Warn як академічна протидія гібридним загрозам”! Workshop для викладачів ДУІТ

Глобалізація та прогрес несуть у собі не лише нові удосконалення технологій та поліпшення рівня життя, але і загрози, які отримали у міжнародній класифікації назви «гібридних». Руйнівні фактори небаченого масштабу, здатні нанести людству невиправну шкоду, сьогодні можуть проявитися у будь-якій сфері  — від промисловості до кіберпростору. І протистояти їм можливо лише за умов формування кваліфікованих експертних фахівців в межах закладів вищої освіти.

В рамках міжнародного проекту «Warn» як академічної протидії гібридним загрозам, в Державному університеті інфраструктури та технологій був проведений семінар «Особливості конструювання освітніх програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства». Викладачі ДУІТ та запрошені експерти виступили із презентаціями, де обґрунтували необхідність впровадження проекту «Warn» в якості інструменту поліпшення рівня підготовки фахівців.

Під час семінару було обговорено поняття «гібридна загроза», виявлені головні завдання проекту, визначено етапи виконання, а також прогнозовано очікувані результати. За підсумками семінару було вирішено адаптувати освітні програми магістерського рівня підготовки згідно із сучасними запитами, пов’язаними із необхідністю протидії гібридним загрозам.

За підсумками участі у семінарі, учасники отримали наступні компетентності:

  • Знання та розуміння національних підходів до забезпечення якості вищої освіти
  • Розуміння та використання міжнародного досвіу організації освітнього процесу в контексті забезпечення якості вищої освіти
  • Конструювання та впровадження освітніх програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства

Викладачі ДУІТ є активними учасниками проекту «Warn» та вважають протидію гібридним загрозам в академічній сфері своїм безпосереднім обов’язком, які будуть виконувати старанно та сумлінно!

Що ви бажаєте знайти?