Кафедра фінансів, обліку і оподаткування ФУТ провела методичний семінар щодо оновлення ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» та «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування ФУТ провела методичний семінар щодо оновлення ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» та «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

25 квітня 2023 року на факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою фінансів, обліку і оподаткування проведено обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» та «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ». 

До обговорення було запрошено фахівців-практиків, роботодавців, представників наукової спільноти Національного авіаційного університету, Київського державного торговельно-економічного університету, науково-педагогічних представників ДУІТ, здобувачів та випускників за освітніми програмами, що реалізуються на кафедрі.

В процесі обговорення стейкголдери підтвердили актуальність наданих освітньо-професійних програм та їх цілей, відповідність стандартам вищої освіти МОНУ, надали слушні рекомендації щодо складу освітніх компонент та їх змістовного наповнення, що допоможе підвищити якість ОПП та забезпечить випуск ще більш кваліфікованих і сучасних фахівців в сфері обліку і фінансів.

щиру подяку стейкґолдерам за активне обговорення, надані пропозиції з удосконалення ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» та «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»!

Що ви бажаєте знайти?