Атестація здобувачів 4 курсу освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії (PhD)) спеціальності 073 Менеджмент

Атестація здобувачів 4 курсу освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії (PhD)) спеціальності 073 Менеджмент

На засіданні кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Факультету управління і технологій ДУІТ 14 червня 2024 року відбулась атестація здобувачів третього освтньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії (PhD)). 

До початку проведення атестації здобувачі надали звіти та атестаційні листи щодо виконання індивідуального плану роботи, освітньо-наукової програми та матеріали, що підтверджують виконання зазначених у звіті планових показників освітньої та наукової діяльності.

Під час засідання всі здобувачі третього рівня вищої освіти доповідали та наочно презентували фактичні результати підготовки за поточний навчальний рік, акцентуючи при цьому увагу на отриманих ними основних результатів дисертаційного дослідження, а також на рівні оприлюднення та впровадження наукового доробку.

Оскільки 4-й рік навчання є для аспірантів випускним, результати атестації є реальним показником факту успішного закінчення аспірантури. Тому на засіданні було підкреслено для наукових керівників, що згідно із рекомендаціями МОН України, науковий керівник несе особисту відповідальність за належне та своєчасне виконання своїх обов’язків, контроль успішності виконання індивідуального плану аспіранта, якість публікацій аспіранта, своєчасний публічний захист дисертаційної роботи аспірантом.

Необхідно зазначити, що всі здобувачі успішно виконали індивідуальні плани підготовки за освітньо-науковою програмою «Управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, тому рішенням кафедри вони були рекомендовані вченій раді Інституту управління, технологій та права до атестації.

По завершенню засідання в.о. завідувач кафедри привітала здобувачів освіти та наукових керівників з успішною атестацією, закцентувавши увагу на необхідності не зупинятися на досягнутому, а підвищувати показники виконання наукової роботи та освітньо-наукової програми.

 В своєю чергою молоді науковці висловили вдячність науковим керівникам кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування за вимогливість, принциповість й академічне натхнення.

Бажаємо молодим науковцям нашого університету подальших творчих успіхів та звершень!

Що ви бажаєте знайти?