Обговорення ОП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів вищої освіти.

Обговорення ОП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів вищої освіти.

13 квітня 2023 року за традицією та з метою покращення навчального процесу відбулася підсумкова зустріч зі стейкхолдерами за участю гарантів ОПП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та науково-педагогічних працівників кафедр управління комерційною діяльністю залізниць, технологій транспорту та управління процесами перевезень факультету управління залізничним транспортом ДУІТ.

На зустрічі обговорювалися наступні питання:

  • обговорення та внесення пропозицій щодо оновлення освітніх програм, навчальних планів на всіх рівнях вищої освіти;
  • організація та проведення всіх видів практики на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти;
  • якість підготовки бакалаврів, магістрів за ОПП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та аспірантів ОНП «Транспортні технології (залізничний транспорт)»;
  • залучення фахівців-практиків у сфері транспортних технологій (залізничного транспорту) до проведення занять для студентів;
  • участь стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при захисті кваліфікаційних (бакалаврських) та кваліфікаційних (магістерських) робіт.

Гаранти освітньо-професійних програм подякували учасникам засідання, стейкхолдерам за надані рекомендації, зауваження та побажання, що є актуальними на сьогоднішній день та запевнили, що вони будуть враховані  при оновленні існуючих та створенні нових освітніх програм.

Що ви бажаєте знайти?