Здобувачі ОП «Екологія транспортної інфраструктури» готуються до вибору освітніх компонент

Здобувачі ОП «Екологія транспортної інфраструктури» готуються до вибору освітніх компонент

28 квітня 2023 року на факультеті управління залізничним транспортом відбулися зустрічі зі здобувачами 1-3 курсів освітньої програми «Екологія транспортної  інфраструктури». 

Гарант освітньої програми  Савчук М.В.  акцентувала увагу присутніх на процедурі вибору навчальних дисциплін. Викладачі кафедр факультету у вигляді цікавих та інформативних презентацій ознайомили здобувачів із метою, змістовим наповненням дисциплін, завданнями та компетентностями, яких вони набудуть після вивчення вибіркових освітніх компонент.

Для прийняття виваженого рішення здобувачі вищої освіти можуть детально ознайомитися з силабусами запропонованих вибіркових дисциплін на офіційному сайті ДУІТ.

Дякуємо всім учасникам за ґрунтовні доповіді та впевнені у свідомому виборі здобувачів!

Що ви бажаєте знайти?