Гаранти освітніх програм кафедри МПУА зустрілись зі стейкголдерами на розширеному засіданні кафедри

Гаранти освітніх програм кафедри МПУА зустрілись зі стейкголдерами на розширеному засіданні кафедри

На кафедрі Менеджменту, публічного управління та адміністрування Факультету управління і технологій ДУІТ  в квітні 2024 року, з ціллю покращення взаємодії між вищою освітою та ринком праці, традиційно відбулася чергова зустріч на розширеному засіданні кафедри з зацікавленими сторонами освітніх програм усіх рівнів – «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії (PhD)».

Під час чергової зустрічі було обговорено широкий спектр питань, зокрема: ознайомлення, обговорення, моніторинг і внесення пропозицій щодо розробки та оновлення освітніх програм і навчальних планів; працевлаштування випускників і перспективи подальшого розвитку кафедри; обмін думками про зміст освітньо-професійних програм, їх актуальність, конкретні навчальні дисципліни та перелік професійних компетенцій, затребуваних на ринку праці; впровадження дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді; забезпечення академічної доброчесності.

Було відмічено різними видами стейкхолдерів, що всі пропозиції, які були надані раніше враховані при оновленні та започаткуванні нових  освітніх програма.

Спільнота бізнесу, яка було присутня на розширеному засіданні кафедри висловили підтримку напрямку розвитку кафедри та готовність до подальшої співпраці, вказали на недоліки та сильні сторони спеціальностей, розповіли про конкретні навички, яких вони потребують від випускників кафедри.

Гаранти освітніх програм та весь колектив кафедри висловлює щиру подяку стейкхолдерам – учасникам засідання, за слушні поради, зауваження та побажання, що є актуальні та своєчасні у зв’язку з динамічними змінами на ринку праці. 

З вірою в перемогу України та з подякую ЗСУ, за можливість удосконалювати вищу освіту сьогодні!

Що ви бажаєте знайти?