Онлайн-зустріч аспірантів факультету управління і технологій з гарантами освітніх програм, викладачами, завідуючими кафедрами та керівництвом факультету

Онлайн-зустріч аспірантів факультету управління і технологій з гарантами освітніх програм, викладачами, завідуючими кафедрами та керівництвом факультету

5 травня 2023 року на факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури і технологій відбулась зустріч зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Аспіранти спеціальностей 073 «Менеджмент» ОНП «Управління та адміністрування» та 051 «Економіка» ОНП «Економіка» познайомились з гарантами освітніх програм, деканом факультету, завідувачами кафедр та провідними викладачами кафедр. Була надана детальна інформація щодо місії та цілей Університету; наповнення освітніх програм та навчальних планів; ознайомлення з матеріально-технічною базою Університету та інформаційним, методичним забезпеченням на офіційних сайтах ДУІТ та ФУТ; правил доброчесності та всі процеси, що зв’язані з її порушенням; про можливості участі в навчальному процесі як внутрішніх стейкхолдерів; про платформу підтримки та довіри ДУІТ; ознайомленні зі скринькою довіри; роботою студентського самоврядування, профспілки студентів, аспірантів та багато іншого. Значну увагу було приділено роз’ясненню організації навчального процесу за програмами, майбутній співпраці з науковими керівниками та формуванні індивідуальної освітньої та наукової траєкторії. Наголошено щодо подальших дій аспірантів для обрання, затвердження наукових тем дисертаційного дослідження та індивідуальних планів роботи аспіранта, їх атестації та вимоги МОНУ щодо отримання ступеня доктора філософії (PhD). 

Було запропоновано широке коло можливостей подальшої співпраці з ДУІТ та факультетом, а саме: участь у міжнародній, науковій роботі кафедр та факультету, участь у всіх видах конференцій та друку наукових досягнень в фахових збірках, проведення відкритих пар, що сприятиме практичній підготовці здобувачів вищої освіти.

Жваву дискусію викликало питання участі здобувачів як внутрішніми так і зовнішніми стейкхолдерами, що надасть можливість забезпечити відповідності програмних результатів навчання запитам сучасних підприємств.

Зустріч виявилась цікавою та стала корисною як для аспірантів так і для викладачів.

Бажаємо подальшого зростання, цікавих досліджень та наукових звершень! Впевнені, що наступні роки навчання в ДУІТ будуть найкращими студентськими роками!

Що ви бажаєте знайти?