Зустріч викладачів кафедри МПУА зі стейкхолдерами освітніх програм всіх освітніх рівнів

Зустріч викладачів кафедри МПУА зі стейкхолдерами освітніх програм всіх освітніх рівнів

На кафедрі Менеджменту, публічного управління та адміністрування Факультету управління і технологій ДУІТ 1 травня 2023 року, з метою налагодження взаємодії вищої освіти та ринку праці, за гарною традицією, відбулась чергова зустріч на розширеному засіданні кафедри зі стейкхолдерами освітніх програм всіх освітніх рівнів – «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії (Phd)».

Під час чергової зустрічі було обговорено широке коло питань, а саме: ознайомлення, обговорення, моніторинг, внесення пропозицій при розробці та оновленні освітніх програм, навчальних планів; працевлаштування випускників, перспектив подальшого розвитку кафедри; обмін думками щодо змісту освітньо-професійних програм, їх актуальності, змісту конкретних навчальних дисциплін, переліку професійних компетенцій, важливих на ринку праці; реалізація дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді; забезпечення академічної доброчесності.

Також було відмічено всіма учасниками розширеного засідання, що всі пропозиції, які були надані раніше зовнішніми стейкхолдерами та здобувачами враховані при оновленні та започаткуванні нових освітніх програма.

Представники компаній та підприємств висловили підтримку напрямку розвитку кафедри та готовність до подальшої співпраці, вказали на недоліки та сильні сторони спеціальностей, розповіли про конкретні навички, яких вони потребують від випускників кафедри.

Гаранти освітніх програм та весь колектив кафедри висловлює щиру подяку стейкхолдерам – учасникам засідання, за слушні поради, зауваження та побажання, що є актуальні та своєчасні у зв’язку з динамічними змінами на ринку праці. 

З вірою в перемогу України та з подякую ЗСУ,

за можливість удосконалювати вищу освіту сьогодні!

Що ви бажаєте знайти?