Кафедра ІІТВТ ФСВ КІВТ ДУІТ готується до участі у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України»

Кафедра ІІТВТ ФСВ КІВТ ДУІТ готується до участі у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України»

29 березня 2024 року відбулося пленарне засідання секції «Реалії логістичного сервісу в туризмі: технології, інновації та глобальні тренди» кафедри інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту. 

З вітальним словом до учасників звернулись: проректор з наукової роботи, кандидат наук з державного управління, доцент Павло СКОК, декан факультету судноводіння, кандидат юридичних наук, доцент Олександр ЄЛЄАЗАРОВ, доктор економічних наук, професор кафедри інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту Галина КУЧЕРУК.

Голова секції, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри Інна СКЛЯРЕНКО наголосила на тому, що однією з головних цілей логістики є задоволення клієнтів, а інноваційна логістика набуває надзвичайної переваги, яка може змінювати елементи товару навіть під час його споживання або, в гіршому випадку, дозволяє виробляти вдосконалення для наступних продажів. Отже, тільки адаптуючись до вимог сучасного електронного туризму, туристичний бізнес може реагувати на динаміку та гнучкість клієнтів. Тому для ефективної роботи та результативного функціонування логістичних ланцюжків і схем необхідні постійні інновації, пошук нових рішень.

З доповідями виступили здобувачі першого курсу денної форми навчання освітньо-наукового ступеня доктор філософії, спеціальності 073 Менеджмент освітньо-наукової програми «Логістичний сервіс» Сергій СОЛОМАХА, Богдан ШАПОВАЛ, Владислав ВОЙТЕНКО. 

Загалом на пленарному засіданні заслухали й обговорили 8 доповідей, в яких було висвітлено теоретичні та практичні аспекти логістичного сервісу, особливості логістичної діяльності підприємств у вітчизняному й міжнародному вимірах, питання соціальної відповідальності у логістиці, проблеми управління ланцюгами поставок, специфіку підготовки фахівців з логістики, питання адаптації логістичної діяльності підприємств до сучасних викликів глобальної економіки, аспекти впливу цифрової економіки на поведінку споживачів, досліджено бар’єри гармонізації інформаційного середовища.

Підсумки роботи цього засідання стануть надійним підґрунтям для ініціювання цікавих наукових дискусій та обговорення проблем пошуку актуальних рішень з метою забезпечення розвитку логістичної діяльності через залучення новітнього інструментарію та технологій управління.

Що ви бажаєте знайти?