Навчання психології в університетах майбутнього: експертний погляд професора кафедри ПСГД Олени Отич

Навчання психології в університетах майбутнього: експертний погляд професора кафедри ПСГД Олени Отич

Виклики війни актуалізують проблему переформатування університетів на освітні хаби, які зможуть надавати послуги всім категоріям населення як у реальному, так і у дистанційному форматах. Проте чи готові заклади вищої освіти до реформ та інновацій? На актуальне питання спробувала відповісти професорка кафедри психології соціально-гуманітарних дисциплін ДУТ Олена Отич під час семінару «Розвиток інноваційної та інклюзивної інфраструктури українських університетів в умовах війни та повоєнного відновлення».  

Здобувачі психології ДУІТ вже мали можливість познайомитися із експертним поглядом пані професорки на проблему інфраструктури ЗВО, і саме тому обговорення проблематики інклюзивної інфраструктури, актуалізоване лекторкою, стало логічним продовженням попередніх дискусій.

Під час семінару був зроблений акцент на проблемі інклюзивної інфраструктури в університетах, зокрема на важливості забезпечення доступності освітніх послуг для всіх категорій населення. Один із викликів полягає у гармонізації стандартів вищої освіти з європейськими, що вимагає системних змін і адаптації існуючих структур університетів. Важливою є активізація партнерства університетів із соціальними інститутами для забезпечення сучасного рівня інклюзії та розвитку інноваційної інфраструктури, що відповідає потребам різних груп населення.

Серед цікавих прикладів впровадження інноваційної та інклюзивної  інфраструктури в ЗВО України, можна виділити: 

  • Розробка програм підтримки та адаптації для студентів із спеціальними освітніми потребами, включаючи навчальні матеріали у доступних форматах (аудіо, «брайль», електронні версії тощо) та підтримку індивідуальних навчальних планів. 
  • Забезпечення бар’єрів для фізичного доступу (пандуси, ліфти, адаптовані сходи), що дозволяють студентам з обмеженою рухливістю вільно пересуватися територією університету.
  • Впровадження інформаційних технологій для допомоги студентам з особливими освітніми потребами у вивченні матеріалу, комунікації з викладачами та доступу до необхідної інформації (наприклад, спеціалізовані додатки, програми для слухачів тощо).
  • Створення адаптованих культурно-освітніх програм та заходів, які враховують різноманітність студентської аудиторії, включаючи курси з основ інклюзивної освіти, тренінги для викладачів щодо роботи з різними типами учнів тощо.

Підсумками семінару стало усвідомлення актуальності проблеми розвитку інклюзивної інфраструктури в українських закладах вищої освіти, особливо в умовах сучасних викликів та потреб суспільства. Учасники відзначили важливість спільних зусиль університетів, громадських організацій та влади для забезпечення доступності освіти для всіх категорій населення. Висловили подяку пані професорці Олені Отич за важливий внесок у розвиток інноваційного підходу до питань інклюзії та створення більш демократичного освітнього середовища.

Здобувачі ОПП «Практична психологія», викладачі кафедри ПСГД та психологічна спільнота ДУІТ в цілому висловлюють надію на подальше удосконалення освітньої інфраструктури в українських ЗВО та якнайшвидшу інтеграцію наших закладів до європейського освітнього простору! Єднаймося та розвиваймося!

Що ви бажаєте знайти?