Студенти ОП «Екологія транспортної інфраструктури» відвідали XV Міжнародну спеціалізовану виставку ECOENERGY EXPO

Студенти ОП «Екологія транспортної інфраструктури» відвідали XV Міжнародну спеціалізовану виставку ECOENERGY EXPO

19 жовтня 2023 року викладачі кафедри екології та безпеки життєдіяльності доцент Пічкур Т.В., ст. викладач Ничкалюк Г.В. та в.о. завідувача кафедри Сорочинська О.Л. разом зі студентами спеціальності 101 «Екологія» в рамках вивчення навчальних дисциплін «Екологія міських систем», «Альтернативна енергетика» та «Управління і поводження з відходами» відвідали XV Міжнародну спеціалізовану виставку ECOENERGY EXPO.

На виставці студенти ознайомились:

  • із сучасним енергетичним обладнанням, цифровими технологіями та системами накопичення енергії для сонячної та вітрової генерації;
  • з видами альтернативного палива;
  • екологічно чистими видами транспорту;
  • заходами енергозбереження;
  • заходами щодо екологізації діяльності підприємств промисловості та транспорту;
  • із сучасними системами зберігання відходів.
Що ви бажаєте знайти?