Викладачі та здобувачі освіти факультету УЗТ КІЗТ ДУІТ готуються до ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України»

Викладачі та здобувачі освіти факультету УЗТ КІЗТ ДУІТ готуються до ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України»

4 квітня 2024 року відбулося засідання секції «Гуманітарні науки в умовах сучасних цивілізаційних викликів: проблеми та перспективи» у рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України».

Висловили бажання долучитись до участі у засіданні секції та подати тезовий виклад дослідження до друку 24 здобувачі вищої освіти та аспіранти, зокрема: Козаченко О., Гуримська М., Шевченко А., Жук В., Тертична В., Дідківська В., Грига М., Кривохижа В., Самійлик Ю., Попова М., Печериця В., Шевцова А., Матвієнко Є., Булах О., Іваненко Д., Ворошилін М., Михайлов О., Ткаченко О., Підько С., Пічкур К., Савченко О., Ісаєнко Р., Бердниченко Є., Городинець С. 

Наукове керівництво доповідачами та укладачами тез здійснювали: д.і.н., професор Гамалія В.М., д.і.н., професор Стрелко О.Г., д.і.н., професор Пилипчук О.Я., к.ф.н., доцент Погрібна Д.В., к.і.н., доцент Бердниченко Ю.А., к.ф.н, доц. Спис О.А., к.ф.н, доц. Хромова О.І., д.і.н., доц. Пилипчук О.О., ст. викладач Гуменна І.Л.

Учасники-доповідачі засідання секції актуалізували у своїх доповідях цілу низку проблемних питань та важливих процесів сьогодення, проаналізували історію розвитку науки та техніки, внесок окремих діячів у становлення нашої держави, етично-моральні та правові питання. Зокрема, зупинились на проблемі боротьби за гендерну рівність та проблемах жіночого політичного лідерства, наголосили на важливості продовжувати розвивати волонтерський рух, сприяти комфортній соціалізації людей з обмеженими можливостями та дослідити питання міграції та біженців. Звернули увагу на зміну світоглядно-ціннісних орієнтацій притаманні в умовах викликів сьогодення, психологічні особливості політичної орієнтації громадян, а також наголосили на важливості культивування соціальної відповідальності та високих етичних стандартів у бізнес-середовищі.

Доповіді супроводжувались жвавим обговоренням та високим рівнем залученості всіх присутніх на засіданні секції «Гуманітарні науки в умовах сучасних цивілізаційних викликів: проблеми та перспективи».

Що ви бажаєте знайти?