Кафедра БЛТТ працює над оновленням ОПП спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ» бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти

Кафедра БЛТТ працює над оновленням ОПП спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ» бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти

22 травня 2023 року на факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій проведено в дистанційному режимі на платформі ZOOM громадське обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». 

До громадського обговорення було запрошено фахівців-практиків, роботодавців, представників наукової спільноти інших закладів освіти, науково-педагогічних представників ДУІТ, здобувачів та випускників за освітніми програмами, що реалізуються на кафедрі бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління і технологій університету.

В процесі обговорення було доведено актуальність наданих освітньо-професійних програм, наголошено на відповідності стандарту МОН, професійній спрямованості, структурній та логічній побудові, компетентностях, програмних результатах навчання, що сприятиме отриманню якісних професійних знань здобувачами.

Кожен із стейкґолдерів висловив свої думки та пропозиції щодо покращення якості ОПП у відповідності до вимог ринку праці.

Висловлюємо щиру подяку стейкґолдерам за активне обговорення, надані пропозиції з удосконалення освітніх програм «Логістика» першого (бакалаврського), «Бізнес-логістика» другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та усім, хто долучився до дискусії!

Що ви бажаєте знайти?