Програми практики

Програми практики відповідають нормативно-правовим актам України щодо проведення практики студентів, вимогам навчального плану спеціальності, кваліфікаційній характеристиці фахівця, вимогам стандартів вищої освіти та Положенню про проведення практики  студентів ДУІТ.

Зміст, послідовність та взаємозв’язок усіх видів практики визначається наскрізною програмою практики, яка розробляється профілюючою кафедрою, розглядається на її засіданні, та на засіданні Вченої ради інституту, затверджується директором відповідного інституту.

Наскрізна програма практики повинна бути короткою, конкретною по змісту, давати повну, чітку уяву про всю систему практичної підготовки фахівця за кожною спеціальністю, включати конкретні рекомендації щодо видів та форм перевірки рівня знань, умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти під час проходження практики на кожному робочому місці.

Наскрізні та робочі програми практики студентів ДУІТ

051 «ЕКОНОМІКА». БАКАЛАВР

051 «ЕКОНОМІКА». МАГІСТР

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ». БАКАЛАВР

072 ОПП «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ». МАГІСТР

073 ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». БАКАЛАВР

073 ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». МАГІСТР

073 ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ». МАГІСТР

073 ОПП «ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». БАКАЛАВР

073 ОПП «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ». МАГІСТР

073 ОПП «БІЗНЕС-ЛОГІСТИКА». МАГІСТР

075 «МАРКЕТИНГ». БАКАЛАВР

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ». БАКАЛАВР

101 ОПП «ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТЇ ІНФРАСТРУКТУРИ». БАКАЛАВР

121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». БАКАЛАВР

121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». МАГІСТР

122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ». БАКАЛАВР

141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». БАКАЛАВР

151 ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИ СИСТЕМИ». БАКАЛАВР. МАГІСТР

151 «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ». «АВТОМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ». БАКАЛАВР. МАГІСТР

273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ. ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО. БАКАЛАВР

273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ. ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО. МАГІСТР

273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ. ЗАЛІЗНИЧНІ СПОРУДИ ТА КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО. БАКАЛАВР. МАГІСТР

273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ. ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО. БАКАЛАВР. МАГІСТР

275.01 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ). БАКАЛАВР

275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ). БАКАЛАВР. МАГІСТР

275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ). МАГІСТР. ОПП «УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА КРИЗ»

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ». МАГІСТР

Що ви бажаєте знайти?