Оголошення про конкурсний відбір

Державний університет інфраструктури та технологій

О Г О Л О Ш У Є   К О Н К У Р С

на заміщення вакантних посад:

Дунайський інститут водного транспорту

Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін:

 • завідувач кафедри.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін:

 • завідувач кафедри.

Інститут управління, технологій та права

Кафедра конституційного та адміністративного права:

 • завідувач кафедри;
 • доцент кафедри – 1 посада.

Кафедра цивільного права:

 • доцент кафедри – 1 посада.

Вимоги до претендентів:  наявність відповідної освіти, наукового ступеня, вченого звання, стажу та досвіду викладання у закладах вищої освіти.

Обов’язкові документи, які подаються на конкурс:

 • заява на участь у конкурсі (написана власноруч);
 • листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • список наукових праць, винаходів, публікацій та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента;
 • документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх   5 років;
 • копія трудової книжки;
 • характеристика з дійсного або останнього місця роботи (для претендентів,   які не працюють у ДУІТ).

Строк  подання  заяв  для участі в конкурсі – 1 місяць від дня опублікування оголошення.

Адреса університету: м. Київ-71, вул. Кирилівська, 9

тел. 467-51-86 (відділ кадрів, кім. 213)

Що ви бажаєте знайти?