Проекти для громадського обговорення

Проекти для громадського обговорення

Проєкт ОПП "Економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 "Економіка"

Проєкт ОПП “Економіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка”

Зауваження та пропозиції направляти до 22 червня 2022 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОПП "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 "Маркетинг"

Проєкт ОПП “Маркетинг” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 “Маркетинг”

Зауваження та пропозиції направляти до 22 червня 2022 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Проєкт ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Проєкт ОПП "Транспортний менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП “Транспортний менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Проєкт ОПП "Менеджмент організацій і адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент соціокультурної діяльності"

Проєкт ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент соціокультурної діяльності”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Проєкт ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Управління та адміністрування" третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП “Управління та адміністрування” третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Економіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"

Проєкт ОПП “Економіка” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка”

Зауваження та пропозиції направляти до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОПП "Інноваційний менеджмент креативних індустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"

Проєкт ОПП “Інноваційний менеджмент креативних індустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"
Проєкт ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) на 2022-2023 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275.01 "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)"
Проєкт ОПП Бізнес-логістика на 2022-2023 навчальний рік другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП Бізнес-логістика на 2022-2023 навчальний рік другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Шкуренко Ольга Володимирівна

Проєкт ОПП Логістика на 2022-2023 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП Логістика на 2022-2023 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Корнійко Яна Русланівна

Проєкт ОНП «Адміністративне право», спеціальність 081 Право, третій освітньо-науковий рівень освіти (доктор філософії)

Проєкт ОНП «Адміністративне право», спеціальність 081 Право, третій освітньо-науковий рівень освіти (доктор філософії)

Зауваження та пропозиції надсилати до 10 квітня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Добкіна Катерина Робертівна

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент та компонент ОПП
ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Експертна оцінка землі та майна» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка та компонент ОПП
ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 Маркетинг та компонент ОПП

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та компонент ОПП

ПРОЄКТ Положення про наукового керівника здобувача ступеня доктора філософії у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 05.11.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених Державного університету інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПРАВИЛ внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПРАВИЛ внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ заяв про випадки булінгу (цькування) в Державному університеті інфраструктури та технологій

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ заяв про випадки булінгу (цькування) в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПЛАН ЗАХОДІВ із запобігання та протидії булінгу (цькування) у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПЛАН ЗАХОДІВ із запобігання та протидії булінгу (цькування) у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 24.09.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ "Настанова з якості"

Проєкт “Настанова з якості”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура управління документацією та записами"

Проєкт “Процедура управління документацією та записами”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура управління ризиками"

Проєкт “Процедура управління ризиками”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура внутрішнього аудиту та визначення формалізованого індикатору якості освіти КІВТ ДУІТ"

Проєкт “Процедура внутрішнього аудиту та визначення формалізованого індикатору якості освіти КІВТ ДУІТ”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ ОПП «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП «Екологія на водному транспорті», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, першого (бакалавр) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП «Експлуатація суднових енергетичних установок», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, першого (бакалавр) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП «Управління судновими технічними системами і комплексами», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, першого (бакалавр) рівня вищої освіти

Проєкт Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії
Проєкт ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) на 2021-2022 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 "Транспортні технології (275.01 на морському та річковому транспорті)"

Проєкт ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) на 2021-2022 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 “Транспортні технології (275.01 на морському та річковому транспорті)”

Громадське обговорення
ОПП «Транспортні технології»
(на морському та річковому транспорті)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньої програми для здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» у Державному університеті інфраструктури та технологій.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо покращення якості освітньої програми приймаються на офіційну електронну пошту кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій: [email protected]

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб (стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції щодо підвищення якості освітньої програми зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» у Державному університеті інфраструктури та технологій, що реалізується кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління та технологій 

(заповніть Google форму):

https://docs.google.com/forms/d/1t-PQ34RERkPk_ERgzoAHi0z44uuPUTb_OHmV8KY4MB8/edit

Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та\або виправлення надсилати до 15.03.2021 року на електронну пошту юридичного відділу: [email protected]

ПРОЄКТ "Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій"
ПРОЄКТ "Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Державному університеті інфраструктури та технологій"
Проєкт ОПП "Експертна оцінка землі та майна", спеціальність 051 "Економіка", освітній рівень другий (магістерський)

Проєкт ОПП “Експертна оцінка землі та майна”, спеціальність 051 “Економіка”, освітній рівень другий (магістерський)

Зауваження та пропозиції направляти до 5 лютого 2021 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОНП «Залізничний транспорт», спеціальність 273 «Залізничний транспорт», третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)
Про внесення змін до Положення про планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
"ПРОЄКТ Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій"

“Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій”

Пропозиції відправляти до 11 січня 2021 року на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про про структуру внутрішньої системи забезпечення якості Державного університету інфраструктури та технологій"
Проєкт "Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ"

Проект “Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ”

Пропозиції відправляти до 20 жовтня на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури та технологій"
Що ви бажаєте знайти?