Проекти для громадського обговорення

Проекти для громадського обговорення

Проєкт Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії
Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та\або виправлення надсилати до 15.03.2021 року на електронну пошту юридичного відділу: [email protected]

Проєкт Колективного договору Державного університету інфраструктури та технологій

Проєкт Колективного договору Державного університету інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та\або виправлення надсилати до 15.03.2021 року на електронну пошту юридичного відділу: [email protected]

ПРОЄКТ Положення про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, громадських спостерігачів, представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій

ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, громадських спостерігачів, представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій від 08.10.2019 року

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, громадських спостерігачів, представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій від 08.10.2019 року

ПРОЄКТ Положення про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, громадських спостерігачів, представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій у 2021 році

Зауваження та пропозиції направляти до 22 лютого 2021 року на електронну пошту [email protected] Боняр Світлані Михайлівні

ПРОЄКТ Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками , що мають право брати участь у виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками , що мають право брати участь у виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій від 17.09.2019 року

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками , що мають право брати участь у виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій від 17.09.2019 року

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками , що мають право брати участь у виборах ректора Державного університету інфраструктури та технологій у 2021 році

Зауваження та пропозиції направляти до 19 лютого 2021 року на електронну пошту [email protected] Боняр Світлані Михайлівні

ПРОЄКТ "Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій"
ПРОЄКТ "Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Державному університеті інфраструктури та технологій"
Проєкт ОПП "Експертна оцінка землі та майна", спеціальність 051 "Економіка", освітній рівень другий (магістерський)

Проєкт ОПП “Експертна оцінка землі та майна”, спеціальність 051 “Економіка”, освітній рівень другий (магістерський)

Зауваження та пропозиції направляти до 5 лютого 2021 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Про внесення змін до Положення про планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
"ПРОЄКТ Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій"

“Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій”

Пропозиції відправляти до 11 січня 2021 року на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про про структуру внутрішньої системи забезпечення якості Державного університету інфраструктури та технологій"
Проєкт "Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ"

Проект “Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ”

Пропозиції відправляти до 20 жовтня на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури та технологій"
Що ви бажаєте знайти?