Проекти для громадського обговорення

Проекти для громадського обговорення

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій

Пропозиції та зауваження до 20 травня 2024 року відправляти на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – начальник навчального відділу Ірина Дмитрівна Сарахман

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок оскарження (апеляція) результатів оцінювання в Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок оскарження (апеляція) результатів оцінювання в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції та зауваження до 20 травня 2024 року відправляти на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – начальник навчального відділу Ірина Дмитрівна Сарахман

Проєкт Положення про атестацію працівників бібліотеки Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ)
Проєкт ОПП "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 "Морський та внутрішній водний транспорт"
Проєкт Положення про порядок створення і організацію роботи екзаменаційної комісії та атестацію здобувачів вищої освіти в Державному університеті інфраструктури та технологій

Проєкт Положення про порядок створення і організацію роботи екзаменаційної комісії та атестацію здобувачів вищої освіти в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 року відправляти на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – начальник навчального відділу Ірина Дмитрівна Сарахман

Проєкт Положення про вебсайт Державного університету інфраструктури та технологій

Проєкт Положення про вебсайт Державного університету інфраструктури та технологій

Пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 року відправляти на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – начальник навчального відділу Ірина Дмитрівна Сарахман

Проєкт Положення про порядок складання розкладу навчальних занять в Державному університеті інфраструктури та технологій

Проєкт Положення про порядок складання розкладу навчальних занять в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 року відправляти на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – начальник навчального відділу Ірина Дмитрівна Сарахман

Проєкт ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Локомотиви та локомотивне господарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 квітня 2024 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – професор кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць, д.т.н., професор Олександр Миколайович ГОРОБЧЕНКО

Проєкт ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Проєкт ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 квітня 2024 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доцент Сергій ГУЛАК

Проєкт ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Проєкт ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 квітня 2024 року  на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доцент Юрій Федорович ДУБРАВІН

Проєкт ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 "залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Локомотиви та локомотивне господарство” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 “залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 квітня 2024 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – завідувач каф. електромеханіки та рухомого складу залізниць, д.т.н., професор Віктор Петрович ТКАЧЕНКО

Проєкт ОНП "Залізничний транспорт" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОНП “Залізничний транспорт” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 273 “Залізничний транспорт”

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу [email protected]

Гарант ОНП д.т.н., проф. Cапронова Світлана Юріївна

Проєкт ОПП "Правоохоронна діяльність на транспорті" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність"
Проєкт ОПП "Залізничні споруди та колійне господарство" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Залізничні споруди та колійне господарство” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 квітня 2024 року електронну адресу molch[email protected]

Контактна особа – Молчанов Віталій Миколайович

Проєкт ОПП "Залізничні споруди та колійне господарство" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Залізничні споруди та колійне господарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 квітня 2024 року електронну адресу b[email protected]

Контактна особа – Бойко Володимир Дмитрович

Проєкт ОПП "Управління інфраструктурою колійного господарства" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Управління інфраструктурою колійного господарства” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 квітня 2024 року електронну адресу tv[email protected]

Контактна особа – Твердомед Володимир Миколайович

Проєкт ОНП "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОПП "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОПП "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОПП "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 "Маркетинг"
Проєкт ОПП "Маркетинг" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 "Маркетинг"
Проєкт ОПП "Економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка"
Проєкт ОПП "Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка"
Проєкт ОПП "Економіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка"
Проєкт ОПП "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"

Проєкт ОПП “Міжнародний бізнес” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 квітня 2024 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Марина Ковбатюк

Проєкт ОНП "Історія науки й техніки" третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 032 "Історія та археологія" галузі 03 "Гуманітарні науки"
Проєкт ОПП "Транспортна логістика та міжнародні мультимодальні перевезення" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОПП “Публічне управління та адміністрування в умовах гібридних загроз” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Проєкт ОНП “Управління та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Проєкт ОНП “Управління та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 квітня 2024 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП “Інноваційний менеджмент креативних індустрій” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Проєкт ОПП “Інноваційний менеджмент креативних індустрій” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 квітня 2024 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

ПРОЄКТ ОПП “Компʼютерні науки” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Компʼютерні науки

ПРОЄКТ ОПП “Компʼютерні науки” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Компʼютерні науки

Пропозиції та зауваження надсилати до 11 квітня 2024 р. на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Галан Ольга Вікторівна
ПРОЄКТ ОПП “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

ПРОЄКТ ОПП “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Пропозиції та зауваження надсилати до 11 квітня 2024 р. на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Завгородня Ганна Анатоліївна

ПРОЄКТ ОПП “Інженерія програмного забезпечення” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

ПРОЄКТ ОПП “Інженерія програмного забезпечення” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Пропозиції та зауваження надсилати до 11 квітня 2024 р. на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Завгородній Валерій Вікторович

ПРОЄКТ ОПП "Екологія транспортної інфраструктури" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

ПРОЄКТ ОПП “Екологія транспортної інфраструктури” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Сорочинська Олена Леонідівна

ПРОЄКТ ОПП "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
ПРОЄКТ ОПП "Бізнес-логістика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

ПРОЄКТ ОПП “Бізнес-логістика” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2024 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Шкуренко Ольга Володимирівна

ПРОЄКТ ОПП "Логістика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

ПРОЄКТ ОПП “Логістика” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2024 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Корнійко Яна Русланівна

ПРОЄКТ ОНП "Психологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

ПРОЄКТ ОНП “Психологія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції та зауваження надсилати до 02 березня 2024 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – в.о. завідувача кафедри ПСГД Погрібна Д.В.

ПРОЄКТ ОПП "Практична психологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

ПРОЄКТ ОПП “Практична психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції та зауваження надсилати до 02 березня 2024 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – в.о. завідувача кафедри ПСГД Погрібна Д.В.

ПРОЄКТ ОПП "Психологія бізнесу" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

ПРОЄКТ ОПП “Психологія бізнесу” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції та зауваження надсилати до 02 березня 2024 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – в.о. завідувача кафедри ПСГД Погрібна Д.В.

ПРОЄКТ ОПП "Практична психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

ПРОЄКТ ОПП “Практична психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції та зауваження надсилати до 02 березня 2024 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – в.о. завідувача кафедри ПСГД Погрібна Д.В.

ПРОЄКТ Колективного договору на 2024-2026 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного університету інфраструктури та технологій
ПРОЄКТ ОНП "Адміністративне право" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право

ПРОЄКТ ОНП “Адміністративне право” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право

Пропозиції та зауваження відправляти до 12 листопада 2023 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ Положення про порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних наукових та інших робіт на наявність ознак академічного плагіату у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ Положення про порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних наукових та інших робіт на наявність ознак академічного плагіату у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції та зауваження, зокрема, стосовно дозволених відсотків плагіату, відправляти до 1 листопада 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – начальник навчально-методичного відділу Данилко Лідія Тимофіївна
Проєкт ОПП "Готельно-ресторанний бізнес" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Проєкт ОПП “Готельно-ресторанний бізнес” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Пропозиції та зауваження відправляти до 26 червня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Ганношина Ірина Миколаївна
Проєкт ОПП "Готельно-ресторанний бізнес" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Проєкт ОПП “Готельно-ресторанний бізнес” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Пропозиції та зауваження відправляти до 26 червня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Ганношина Ірина Миколаївна
Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про замовлення, виготовлення, видачу та облік документів про вищу освіту (наукові ступені) в Державному університеті інфраструктури та технологій
Проєкт ОПП "Екологічна безпека життя" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Проєкт ОПП “Екологічна безпека життя” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Пропозиції та зауваження відправляти до 16 червня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович
Проєкт ОПП "Екологічна безпека життя" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Проєкт ОПП “Екологічна безпека життя” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Пропозиції та зауваження відправляти до 16 червня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович
Проєкт ОПП "Геодезія та землеустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Проєкт ОПП “Геодезія та землеустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Пропозиції та зауваження надсилати до 13 червня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доц. Володимир БОЙКО
Проєкт ОНП "Залізничний транспорт" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 273 Залізничний транспорт

Проєкт ОНП “Залізничний транспорт” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 273 Залізничний транспорт

Пропозиції та зауваження надсилати до 20 червня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – гарант ОНП – Сапронова Світлана Юріївна

Проєкт ОПП "Екологія транспортної інфраструктури" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Проєкт ОПП “Екологія транспортної інфраструктури” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 червня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сорочинська Олена Леонідівна

Проєкт ОПП "Переклад та бізнес-комунікації" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
Проєкт ОПП "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Проєкт ОПП "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Проєкт ОПП "Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Проєкт ОПП “Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Пропозиції та зауваження відправляти до 31 травня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович

Проєкт ОПП "Судноводіння на внутрішніх водних шляхах" початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Проєкт ОПП “Судноводіння на внутрішніх водних шляхах” початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Пропозиції та зауваження відправляти до 31 травня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович

Проєкт ОПП "Суднові холодильні машини та установки" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 142 Енергетичне машинобудування

Проєкт ОПП “Суднові холодильні машини та установки” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 142 Енергетичне машинобудування

Пропозиції та зауваження відправляти до 31 травня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович

Проєкт ОПП "Суднові холодильні машини та установки" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 142 Енергетичне машинобудування

Проєкт ОПП “Суднові холодильні машини та установки” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 142 Енергетичне машинобудування

Пропозиції та зауваження відправляти до 31 травня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович

Проєкт ОПП "Експлуатація суднових енергетичних установок" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Проєкт ОПП “Експлуатація суднових енергетичних установок” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Пропозиції та зауваження відправляти до 31 травня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович

Проєкт ОПП "Експлуатація суднових енергетичних установок" початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Проєкт ОПП “Експлуатація суднових енергетичних установок” початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Пропозиції та зауваження відправляти до 31 травня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович

Проєкт ОПП "Управління судновими технічними системами і комплексами" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Проєкт ОПП “Управління судновими технічними системами і комплексами” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Пропозиції та зауваження відправляти до 31 травня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Сьомін Олексій Анатолійович

Проєкт ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Проєкт ОПП "Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Проєкт ОНП "Логістичний сервіс" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

Проєкт ОНП “Логістичний сервіс” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 травня 2023 року на електронну пошту innakdavt@ukr.net

Контактна особа – Скляренко Інна Юрівна

Проєкт ОПП "Публічні комунікації. Публічна дипломатія" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія

Проєкт ОПП “Публічні комунікації. Публічна дипломатія” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 травня 2023 року на електронну пошту innakdavt@ukr.net

Контактна особа – Скляренко Інна Юрівна

Проєкт ОПП "Публічні комунікації" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія

Проєкт ОПП “Публічні комунікації” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 травня 2023 року на електронну пошту innakdavt@ukr.net

Контактна особа – Скляренко Інна Юрівна

Проєкт ОПП "Бізнес-логістика" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

Проєкт ОПП “Бізнес-логістика” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Шкуренко Ольга Володимирівна

Проєкт ОПП "Логістика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

Проєкт ОПП “Логістика” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Корнійко Яна Русланівна

Проєкт ОПП "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
Проєкт ОНП "Економіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Проєкт ОНП “Економіка” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Пропозиції та зауваження надсилати до 28 квітня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Яновська Вікторія Петрівна

Проєкт ОПП "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг

Проєкт ОПП “Маркетинг” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг

Пропозиції та зауваження надсилати до 28 квітня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Яновська Вікторія Петрівна

Проєкт ОПП "Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Проєкт ОПП “Економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Пропозиції та зауваження надсилати до 28 квітня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Яновська Вікторія Петрівна

Проєкт ОПП "Економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Проєкт ОПП “Економіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Пропозиції та зауваження надсилати до 28 квітня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Яновська Вікторія Петрівна

Проєкт ОПП "Психологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Проєкт ОПП “Психологія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції надсилати на електронну пошту [email protected] до 20 квітня 2023 року

Контактна особа – Доценко Людмила Василівна

Проєкт ОПП "Практична психологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Проєкт ОПП “Практична психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції надсилати на електронну пошту [email protected] до 20 квітня 2023 року

Контактна особа – Доценко Людмила Василівна

Проєкт ОПП "Конфлікт-менеджмент і медіація" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Проєкт ОПП “Конфлікт-менеджмент і медіація” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції надсилати на електронну пошту [email protected] до 20 квітня 2023 року

Контактна особа – Доценко Людмила Василівна

Проєкт ОПП "Психологія бізнесу" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Проєкт ОПП “Психологія бізнесу” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції надсилати на електронну пошту [email protected] до 20 квітня 2023 року

Контактна особа – Доценко Людмила Василівна

Проєкт ОПП "Практична психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Проєкт ОПП “Практична психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Пропозиції надсилати на електронну пошту [email protected] до 20 квітня 2023 року

Контактна особа – Доценко Людмила Василівна

Проєкт ОПП "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Проєкт ОПП “Міжнародний бізнес” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 квітня на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Марина Ковбатюк

Проєкт ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа

Проєкт ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Шуляренко Світлана Миколаївна

Проєкт ОПП "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

Проєкт ОПП “Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Шуляренко Світлана Миколаївна

Проєкт ОПП "Судноводіння" початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Проєкт ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа

Проєкт ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Шуляренко Світлана Миколаївна

Проєкт ОПП "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

Проєкт ОПП “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Шуляренко Світлана Миколаївна

Проєкт ОНП "Управління та адміністрування" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Проєкт ОНП “Управління та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Пропозиції та зауваження надсилати до 01 травня 2023 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Транспортний менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Проєкт ОПП “Транспортний менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Пропозиції та зауваження надсилати до 01 травня 2023 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Проєкт ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Пропозиції та зауваження надсилати до 01 травня 2023 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Інноваційний менеджмент креативних індустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Проєкт ОПП “Інноваційний менеджмент креативних індустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Пропозиції та зауваження надсилати до 01 травня 2023 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Підприємництво та торгівля" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля

Проєкт ОПП “Підприємництво та торгівля” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля

Пропозиції та зауваження надсилати до 01 травня 2023 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Менеджмент організацій і адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Проєкт ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Пропозиції та зауваження надсилати до 01 травня 2023 на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Екологія транспортної інфраструктури" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

Проєкт ОПП “Екологія транспортної інфраструктури” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Сорочинська Олена Леонідівна

Проєкт ОПП "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт (ДІВТ)
Проєкт ОПП "Управління судновими технічними системами і комплексами" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт (ДІВТ)
Проєкт ОПП "Навігація і управління морськими суднами" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт (ДІВТ)
Проєкт ОНП "Річковий та морський транспорт" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Проєкт ОНП "Комп’ютерні науки" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Проєкт ОНП “Комп’ютерні науки” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Пропозиції та зауваження надсилати до 01.04.2023 р. на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Кульбовський Іван Іванович

Проєкт ОПП "Комп’ютерні інформаціно-керуючі системи" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Проєкт ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Проєкт ОПП "Екологія транспортної інфраструктури" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

Проєкт ОПП “Екологія транспортної інфраструктури” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Савчук Марина Вікторівна

Проєкт ОНП "Адміністративне право" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Проєкт ОНП “Адміністративне право” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 березня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Катерина Добкіна

Проєкт ОПП "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Проєкт ОПП “Право” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 березня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Євгенія Клюєва

Проєкт ОПП "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Проєкт ОПП “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Пропозиції та зауваження надсилати до 15 березня 2023 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Катерина Добкіна

Проєкт ОНП "Транспортні технології на залізничному транспорті" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології

Проєкт ОНП “Транспортні технології на залізничному транспорті третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]a

Контактна особа – Мироненко Віктор Кімович

Проєкт ОПП "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОПП "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОНП "Історія науки й техніки" третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 032 "Історія та археологія" галузі 03 "Гуманітарні науки"

Проєкт ОНП “Історія науки й техніки” третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 032 “Історія та археологія” галузі 03 “Гуманітарні науки”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Стрелко Олег Григорович

Проект ОПП "Екологія транспортної інфраструктури" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія"

Проект ОПП “Екологія транспортної інфраструктури” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 “Екологія”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Сорочинська Олена Леонідівна

Проєкт ОПП "Повітряно-кліматичні системи і клімат-контроль" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Проєкт ОПП “Повітряно-кліматичні системи і клімат-контроль” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – кандидат техн. наук, доцент Вадим ІЩЕНКО

Проєкт ОПП "Вагони та вагонне господарство" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Вагони та вагонне господарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – доктор техн. наук, проф. Олексій ФОМІН

Проєкт ОПП "Вагони та вагонне господарство" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Вагони та вагонне господарство” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – кандидат техн. наук, проф. Надія БРАЙКОВСЬКА

Проєкт ОПП "Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Локомотиви та локомотивне господарство” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – завідувач каф. електромеханіки та рухомого складу залізниць, проф. Віктор Петрович ТКАЧЕНКО

Проєкт ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Проєкт ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доц. Юрій Федорович ДУБРАВІН

Проєкт ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Локомотиви та локомотивне господарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доц. Володимир Олексійович ДЕМЧЕНКО

Проєкт ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Проєкт ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доц. Сергій ГУЛАК

Проєкт ОПП "Залізничні споруди та колійне господарство" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Залізничні споруди та колійне господарство” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доц. Віталій МОЛЧАНОВ

Проєкт ОПП "Управління інфраструктурою колійного господарства" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Управління інфраструктурою колійного господарства” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доц. Володимир ТВЕРДОМЕД

Проєкт ОПП "Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
Проєкт ОПП "Автоматизовані системи технологічного зв’язку" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
Проєкт ОПП "Залізничні споруди та колійне господарство" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Залізничні споруди та колійне господарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – гарант ОПП – канд. техн. наук, доц. Володимир БОЙКО

Проєкт ОПП "Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Проєкт ОПП “Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Герцій Олександр Анатолійович

Проєкт ОПП "Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

Проєкт ОПП “Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 “Залізничний транспорт”

Пропозиції та зауваження надсилати до 23 березня 2023 року на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Ковальчук Вікторія Валентинівна

ПРОЄКТ Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному університеті інфраструктури та технологій
ПРОЄКТ Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії у Державному університеті інфраструктури та технологій
Проєкт ОПП "Транспортна логістика та міжнародні мультимодальні перевезення" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Проєкт ОПП "Економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 "Економіка"

Проєкт ОПП “Економіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка”

Зауваження та пропозиції направляти до 22 червня 2022 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОПП "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 "Маркетинг"

Проєкт ОПП “Маркетинг” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 “Маркетинг”

Зауваження та пропозиції направляти до 22 червня 2022 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Проєкт ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Проєкт ОПП "Транспортний менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП “Транспортний менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Проєкт ОПП "Менеджмент організацій і адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Проєкт ОПП “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОНП "Управління та адміністрування" третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Проєкт ОНП “Управління та адміністрування” третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 04 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Економіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"

Проєкт ОПП “Економіка” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка”

Зауваження та пропозиції направляти до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОПП "Інноваційний менеджмент креативних індустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"

Проєкт ОПП “Інноваційний менеджмент креативних індустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Семенчук Тетяна Борисівна

Проєкт ОПП "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"
Проєкт ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) на 2022-2023 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275.01 "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)"
Проєкт ОПП Бізнес-логістика на 2022-2023 навчальний рік другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП Бізнес-логістика на 2022-2023 навчальний рік другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа – Шкуренко Ольга Володимирівна

Проєкт ОПП Логістика на 2022-2023 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Проєкт ОПП Логістика на 2022-2023 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Корнійко Яна Русланівна

Проєкт ОПП "Конфлікт-менеджмент і медіація", спеціальність 053 "Психологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Проєкт ОПП “Конфлікт-менеджмент і медіація”, спеціальність 053 “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Цурюпа М.В.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій

Зауваження та пропозиції надсилати до 12 травня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Сарахман Ірина Дмитрівна

Проєкт ОНП «Адміністративне право», спеціальність 081 Право, третій освітньо-науковий рівень освіти (доктор філософії)

Проєкт ОНП «Адміністративне право», спеціальність 081 Право, третій освітньо-науковий рівень освіти (доктор філософії)

Зауваження та пропозиції надсилати до 10 квітня 2022 року на електронну пошту [email protected]

Контактна особа: Добкіна Катерина Робертівна

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент та компонент ОПП
ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Експертна оцінка землі та майна» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка та компонент ОПП
ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 Маркетинг та компонент ОПП

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та компонент ОПП

ПРОЄКТ Положення про наукового керівника здобувача ступеня доктора філософії у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 05.11.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених Державного університету інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПРАВИЛ внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПРАВИЛ внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ заяв про випадки булінгу (цькування) в Державному університеті інфраструктури та технологій

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ заяв про випадки булінгу (цькування) в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПЛАН ЗАХОДІВ із запобігання та протидії булінгу (цькування) у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПЛАН ЗАХОДІВ із запобігання та протидії булінгу (цькування) у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 24.09.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ "Настанова з якості"

Проєкт “Настанова з якості”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура управління документацією та записами"

Проєкт “Процедура управління документацією та записами”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура управління ризиками"

Проєкт “Процедура управління ризиками”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура внутрішнього аудиту та визначення формалізованого індикатору якості освіти КІВТ ДУІТ"

Проєкт “Процедура внутрішнього аудиту та визначення формалізованого індикатору якості освіти КІВТ ДУІТ”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ ОПП «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП «Екологія на водному транспорті», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, першого (бакалавр) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП «Експлуатація суднових енергетичних установок», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, першого (бакалавр) рівня вищої освіти

ПРОЄКТ ОПП «Управління судновими технічними системами і комплексами», спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, першого (бакалавр) рівня вищої освіти

Проєкт Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії
Проєкт ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) на 2021-2022 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 "Транспортні технології (275.01 на морському та річковому транспорті)"

Проєкт ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) на 2021-2022 навчальний рік першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 “Транспортні технології (275.01 на морському та річковому транспорті)”

Громадське обговорення
ОПП «Транспортні технології»
(на морському та річковому транспорті)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньої програми для здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» у Державному університеті інфраструктури та технологій.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо покращення якості освітньої програми приймаються на офіційну електронну пошту кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій: [email protected]

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб (стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції щодо підвищення якості освітньої програми зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» у Державному університеті інфраструктури та технологій, що реалізується кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління та технологій 

(заповніть Google форму):

https://docs.google.com/forms/d/1t-PQ34RERkPk_ERgzoAHi0z44uuPUTb_OHmV8KY4MB8/edit

Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та\або виправлення надсилати до 15.03.2021 року на електронну пошту юридичного відділу: [email protected]

ПРОЄКТ "Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій"
ПРОЄКТ "Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Державному університеті інфраструктури та технологій"
Проєкт ОПП "Експертна оцінка землі та майна", спеціальність 051 "Економіка", освітній рівень другий (магістерський)

Проєкт ОПП “Експертна оцінка землі та майна”, спеціальність 051 “Економіка”, освітній рівень другий (магістерський)

Зауваження та пропозиції направляти до 5 лютого 2021 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОНП «Залізничний транспорт», спеціальність 273 «Залізничний транспорт», третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)
Про внесення змін до Положення про планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
"ПРОЄКТ Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій"

“Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій”

Пропозиції відправляти до 11 січня 2021 року на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про про структуру внутрішньої системи забезпечення якості Державного університету інфраструктури та технологій"
Проєкт "Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ"

Проект “Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ”

Пропозиції відправляти до 20 жовтня на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури та технологій"
Що ви бажаєте знайти?