Проекти для громадського обговорення

Проекти для громадського обговорення

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та компонент ОПП

ПРОЄКТ Положення про наукового керівника здобувача ступеня доктора філософії у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 05.11.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених Державного університету інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПРАВИЛ внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПРАВИЛ внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ заяв про випадки булінгу (цькування) в Державному університеті інфраструктури та технологій

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ заяв про випадки булінгу (цькування) в Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПЛАН ЗАХОДІВ із запобігання та протидії булінгу (цькування) у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПЛАН ЗАХОДІВ із запобігання та протидії булінгу (цькування) у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 18.10.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 24.09.2021 року на електронну пошту відділу організації виховної роботи зі студентами [email protected]

ПРОЄКТ "Настанова з якості"

Проєкт “Настанова з якості”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура управління документацією та записами"

Проєкт “Процедура управління документацією та записами”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура управління ризиками"

Проєкт “Процедура управління ризиками”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

ПРОЄКТ "Процедура внутрішнього аудиту та визначення формалізованого індикатору якості освіти КІВТ ДУІТ"

Проєкт “Процедура внутрішнього аудиту та визначення формалізованого індикатору якості освіти КІВТ ДУІТ”.

Пропозиції, зауваження та/або виправлення надсилати до 31.08.2021 року на електронну пошту [email protected]

Проєкт Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії
Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Проєкт Статуту Державного університету інфраструктури та технологій

Пропозиції, зауваження та\або виправлення надсилати до 15.03.2021 року на електронну пошту юридичного відділу: [email protected]

ПРОЄКТ "Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій"
ПРОЄКТ "Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Державному університеті інфраструктури та технологій"
Проєкт ОПП "Експертна оцінка землі та майна", спеціальність 051 "Економіка", освітній рівень другий (магістерський)

Проєкт ОПП “Експертна оцінка землі та майна”, спеціальність 051 “Економіка”, освітній рівень другий (магістерський)

Зауваження та пропозиції направляти до 5 лютого 2021 року на електронну пошту [email protected] Яновській Вікторії Петрівні

Проєкт ОНП «Залізничний транспорт», спеціальність 273 «Залізничний транспорт», третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)
Про внесення змін до Положення про планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
"ПРОЄКТ Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій"

“Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій”

Пропозиції відправляти до 11 січня 2021 року на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про про структуру внутрішньої системи забезпечення якості Державного університету інфраструктури та технологій"
Проєкт "Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ"

Проект “Положення про гарантів освітніх програм ДУІТ”

Пропозиції відправляти до 20 жовтня на електронну адресу [email protected]

Проєкт "Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури та технологій"
Що ви бажаєте знайти?