Кадровий склад університету

Кадровий склад університету

Відомості стосовно кадрового забезпечення освітніх компонентів, передбачених освітньо-професійними програмами ДУІТ, відповідно до п. 35 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року. №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. №365)

Серед науково-педагогічних працівників університету:

  • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – 2
  • Народний художник України – 2
  • Заслужений діяч науки і техніки України – 2
  • Заслужений працівник транспорту України – 1
  • Заслужений працівник освіти України – 1
  • Почесний працівник транспорту – 3
  • Почесний залізничник – 4

Даніленко Едуард Іванович

Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України, доктор технічних наук, професор

Коба В’ячеслав Григорович

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор

Стасюк Олександр Іонович

Лауреат державної премії України, доктор технічних наук, професор

Стратілат Микола Іванович

Народний художник України

Скаканді Юлій Юлійович

Народний художник України, доцент

Клочков Юрій Петрович

Заслужений працівник транспорту України, кандидат економічних наук, доцент

Подлесний Олександр Іванович

Заслужений працівник освіти України, майстер спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра-Конашевича-Сагайдачного

Факультет судноводіння

Кафедра навігації і управління суднами
.

Завідувач кафедри 

Майборода О.М., професор, доктор технічних наук
.

Штатних працівників – 17

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 8

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 5

Внутрішніх сумісників – 5

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 5

Доцентів / с.н.с. – 1

Зовнішніх сумісників – 4

З них: Докторів наук – 3 

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 3

Кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін

В.о. завідувача кафедри

Суліма Є.М., професор, доктор філософських наук

Штатних працівників – 12

З них: Докторів наук – 4

Кандидатів наук / докторів філософії – 6

Професорів – 2

Доцентів / с.н.с. – 6

Внутрішніх сумісників – 2

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 2

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 2

Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій на водному транспорті

В.о. завідувача кафедри

Скляренко І.Ю., доцент, кандидат педагогічних нау

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – ,

Професорів – 0

Доцентів – 4

Внутрішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 1

Професорів – 0

Доцентів – 1

Кафедра мовних дисциплін
.

В.о. завідувача кафедри

Тирон О.М., доцент, кандидат психологічних наук

Штатних працівників – 9

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 5

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. -5

Внутрішніх сумісників – 0

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 3

Професорів – 0

Доцентів – 3

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 0

Професорів – 0

Доцентів – 0

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації

Завідувач кафедри

Мельник О.В., доцент, кандидат технічних наук

Штатних працівників – 8

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 3

Внутрішніх сумісників – 8

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 5

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 2

Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Завідувач кафедри

Горалік Є.Т., доцент, кандидат технічних наук

Штатних працівників – 8

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 4

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 2

Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту

Завідувач кафедри

Тараненко С.В., доцент, кандидат технічних наук
.

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 3

Внутрішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра вищої та прикладної математики
.

Завідувач кафедри 

Ляшко О.В., доцент, кандидат фізико-математичних наук

Штатних працівників – 6

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 2

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 2

Київський інститут залізничного транспорту

Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць

Кафедра вагонів та вагонного господарства
.

Завідувач кафедри 

Іщенко В.М., професор, доктор технічних наук

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 3

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 3

Доцентів / с.н.с. – 2

Внутрішніх сумісників – 6

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 3

Доцентів / с.н.с. – 3

Кафедра електромеханіки та рухомого складу залізниць

Завідувач кафедри 

Ткаченко В.П., професор, доктор технічних наук

Штатних працівників – 8

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 6

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 5

Внутрішніх сумісників – 8

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 2

Доцентів / с.н.с. – 3

Зовнішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 0

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 0

Кафедра залізничної колії та колійного господарства

В.о. завідувача кафедри

Бойко В.Д., доцент, кандидат технічних наук

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів – 3

Внутрішніх сумісників – 6

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 5

Професорів – 0

Доцентів – 4

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту

Завідувач кафедри 

Герцій О.А., доцент, кандидат технічних наук

Штатних працівників – 6

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 5

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 5

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 4

Професорів – 0

Доцентів – 3

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 0

Кафедра систем штучного інтелекту та телекомунікаційних технологій

Завідувач кафедри

Тимченко Л.І., професор, доктор технічних наук

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 1

Доцентів – 2

Внутрішніх сумісників – 6

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук – 4

Професорів – 1

Доцентів – 3

Зовнішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра теоретичної та прикладної механіки
.

Завідувач кафедри

Косарчук В.В., професор, доктор технічних наук

Штатних працівників – 6

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів – 4

Внутрішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук – 2

Професорів – 1

Доцентів – 2

Факультет управління залізничним транспортом

Кафедра технологій транспорту та управління процесами перевезень

Завідувач кафедри 

Щербина Р.С., доцент, кандидат технічних наук

Штатних працівників – 6

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 7

З них: Докторів наук – 3

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 2

Доцентів / с.н.с. – 4

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
.

Завідувач кафедри 

Пилипчук О.Я., професор, доктор біологічних наук

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів – 3

Внутрішніх сумісників – 2

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 2

Професорів – 0

Доцентів – 2

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0 

 Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 0

Кафедра управління комерційною діяльністю залізниць

Завідувач кафедри 

Мироненко В.К., професор, доктор технічних наук

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 6

Професорів – 2

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 5

З них: Докторів наук – 4

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 3

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра філософії та історії науки і техніки
.

Завідувач кафедри 

Гамалія В.М., с.н.с., доктор історичних наук

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 2

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 2

Інститут управління, технологій та права

Факультет управління і технологій

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій

Завідувач кафедри 

Петренко О.І., доцент, кандидат економічних наук
.

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 3

Внутрішніх сумісників – 7

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 2

Доцентів / с.н.с. – 4

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра теоретичної та прикладної економіки
.

Завідувач кафедри 

Ковбатюк М.В., професор, кандидат економічних наук

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 5

Професорів – 1

Доцентів – 4

Внутрішніх сумісників – 5

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 4

Професорів – 1

Доцентів – 3

Кафедра інформаційних технологій
.

Завідувач кафедри

Завгородній В.В., доцент, кандидат технічних наук
.

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 6

Професорів – 0

Доцентів – 6

Внутрішніх сумісників – 8

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук – 7

Професорів – 0

Доцентів – 7

Зовнішніх сумісників – 11

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 8

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 5

Кафедра менеджменту та публічного управління і адміністрування

Завідувач кафедри 

Семенчук Т.Б., доцент, кандидат економічних наук

Штатних працівників – 9

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 7

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 7

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 7

Професорів – 0

Доцентів – 4

Зовнішніх сумісників – 2

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 0

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування

Завідувач кафедри 

Шуляренко С.М., доцент, кандидат економічних наук
.

Штатних працівників – 8

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 7

Професорів – 1

Доцентів – 7

Внутрішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук – 2

Професорів – 1

Доцентів – 2

Кафедра дизайну

Завідувач кафедри 

Антионович Є.М., доцент, кандидат педагогічних наук

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 3

Професорів – 1

Доцентів – 4

Внутрішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук – 1

Професорів – 0

Доцентів – 1

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування

Завідувач кафедри 

Яновська В.П., професор, доктор економічних наук

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 3

Внутрішніх сумісників – 4

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук – 3

Професорів – 1

Доцентів – 3

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 0

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 0

Юридичний факультет

Кафедра правосуддя

В.о. завідувача кафедри

Матвійчук А.В., доктор юридичних наук

Штатних працівників – 6

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 2

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 1

Внутрішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 0

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Зовнішніх сумісників – 2

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 0

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра цивільного та кримінального права

Завідувач кафедри 

Мусієнко В.В., доцент, кандидат юридичних наук

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 7

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 6

Зовнішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра господарського та транспортного права

.

Завідувач кафедри 

Клюєва Є.М., професор, доктор юридичних наук

Штатних працівників – 5

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів – 1

Кафедра конституційного та адміністративного права

Завідувач кафедри 

Беззубов Д.О., професор, доктор юридичних наук

Штатних працівників – 7

З них: Докторів наук – 2

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів – 3

Внутрішніх сумісників – 1

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Дунайський інститут водного транспорту

Кафедра судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті

В.о. завідувача кафедри

Штрибець В.В., кандидат технічних наук

Штатних працівників – 9

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 0

Внутрішніх сумісників – 8

З них: Докторів наук – 1

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 1

Доцентів / с.н.с. – 4

Зовнішніх сумісників – 1

Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін

В.о. завідувача кафедри 

Войченко Т.О., доцент, кандидат економічних наук

Штатних працівників – 6

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 5

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 4

Внутрішніх сумісників – 5

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

В.о. завідувача кафедри 

Байрамова О.В., доцент, кандидат філософських наук

Штатних працівників – 8

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 4

Професорів – 0

Доцентів – 3

Внутрішніх сумісників – 3

З них: Докторів наук – 0

Кандидатів наук / докторів філософії – 1

Професорів – 0

Доцентів / с.н.с. – 1

Зовнішніх сумісників – 1

Що ви бажаєте знайти?