ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку»

ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку»

18-19 листопада 2021 року відбулася науково-практична ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку», яка організована та проведена кафедрою судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (м. Ізмаїл) спільно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Київським національним університетом будівництва i архітектури; Київським національним університетом технологій та дизайну; Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського; Миколаївським національним аграрним університетом; Національним авіаційним університетом, Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.), за підтримки Громадської Організації “Національна Академія Наук вищої освіти України” та Міністерства освіти і науки України.

Всі учасники конференції отримали сертифікати та електронне видання збірки матеріалів. В роботі конференції прийняли участь 144 здобувачів вищої освіти та викладачів, з них: здобувачів та магістрантів – 77; аспірантів – 15; викладачів – 52.

Електронне видання матеріалів конференції містить результати досліджень здобувачів вищої освіти, магістрантів, аспірантів та молодих вчених у наступних галузях знань: розвиток метрології та інформаційно-вимірювальних технологій; електромеханічні системи та автоматизація; електроніка та приладобудування; сучасне машинобудування; енергозбереження та ефективність у техніці; автоматизація та інтелектуалізація проектування технічних систем; морський, річковий, залізничний та автомобільний транспорт. В результаті роботи конференції отримано 85 доповідей по 9 секціям.

У роботі конференції прийняли участь здобувачі вищої освіти та викладачі з наступних закладів:

 1. Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.
 2. Київський інститут залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.
 3. Київський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.
 4. Київський національний університет технологій та дизайну.
 5. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 6. Миколаївський національний аграрний університет.
 7. Національний авіаційний університет.
 8. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
 9. Полтавський державний аграрний університет.
 10. Київський електромеханічний фаховий коледж.
 11. Національний університет біоресурсів та природокористування України.
 12. Дунайський інститут національного університету “Одеська морська академія”.
 13. Український державний університет залізничного транспорту.
 14. Приазовський державний технічний університет.
 15. Херсонська державна морська академія.

Електронний збірник матеріалів конференції та сертифікати про участь у конференції (електронна версія) розміщено за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1dTn0kpYvJl3LdDQAwBjKBcySjMzUgg_q?usp=sharing

Що ви бажаєте знайти?