Як комерціалізувати інтелектуальну власність

Як комерціалізувати інтелектуальну власність

25 травня 2023 року відбулася стратегічна сесія від ІР офісу державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності і інновацій», яка була присвячена напрацюванням візії напряму трансферу технологій та стратегій його розвитку для університетів та наукових установ. 

Тема заходу: «Як комерціалізувати інтелектуальну власність». 

На комунікативному заході було обговорено та розглянуто визначені проблеми, що виникають у процесі трансферу технологій, та запропоновано шляхи їх вирішення; презентовано проєкт моделі трансферу технологій, розроблений на марафоні IP&I, та фіналізовано модель; сформульовано кінцеву мету, стратегічні, операційні цілі та завдання у напряму трансферу технологій та визначено, як трансфер технологій співвідноситься із місією університету та наукової установи. Також побудували майбутню  стратегію розвитку трансферу технологій для університетів та наукових установ. В заході прийняли участь проректор з наукової роботи ДУІТ Павло СКОК і старший науковий співробітник науково-дослідного сектору, відповідальна особа за інтелектуальну власність Інна СКЛЯРЕНКО.

Що ви бажаєте знайти?