Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення»

28 жовтня 2021 року Юридичним факультетом Державного університету інфраструктури та технологій була проведена щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та аспірантів «Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення».

Конференція проводилась в online режимі.

Мета конференції: Формування сучасної правової системи України у відповідності з міжнародними, зокрема – європейськими правовими стандартами, є процесом складним та багатофункціональним, а тому потребує як глибокого науково-теоретичного аналізу правової дійсності, так і визначення основних напрямків її розвитку. Тому, Юридичний факультет Державного університету інфраструктури та технологій шляхом створення умов для вільного обміну думками сприяє розвитку наукового потенціалу молодих кадрів серед студентства та молодих вчених, а також стимулювання та підтримки їх наукової діяльності, сприяння підвищенню професійного рівня та ефективної самостійної роботи.

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Теорії та історії держави і права.

Секція 2. Цивільне право, цивільний процес та сімейне право, міжнародне право.

Секція 3. Трудове право. Право соціального забезпечення.

Секція 4. Господарське право та процес.

Секція 5. Кримінальне право та кримінальний процес.

Секція 6. Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право.

Секція 7. Медичне право.

Секція 8. Транспортне право та міжнародне морське право.

Учасниками конференції стали студенти та аспіранти з різних закладів вищої освіти які у своїх доповідях мали змогу поділитися науковими думками та пропозиціями щодо розвитку правової науки в Україні.

Що ви бажаєте знайти?