Вітаємо нового ДОКТОРА НАУК!

Вітаємо нового ДОКТОРА НАУК!

Вітаємо Дакі Олену Анатоліївну, декана Дунайського факультету морського та річкового транспорту, з отриманням Диплому Доктора наук!

Олена Анатоліївна успішно захистила дисертацію на тему «Теоретичні основи автоматизації контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту» в спеціалізованій вченій раді Д 26.110.0 Державного університету інфраструктури та технологій, якій Наказом МОН України № 387 від 04 березня 2020 року, надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук, за спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

24 вересня 2020 року рішенням Атестаційної колегії МОН України Дакі О.А. присвоєно ступень доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Вітаємо Олену Анатоліївну з підкоренням нової вершини і бажаємо не зупинятися на шляху до досягнення нових цілей!

 

Що ви бажаєте знайти?