Курс на відновлення України взято!

Курс на відновлення України взято!

02 серпня 2022 року на базі Державного університету інфраструктури та технологій було покладено старт співпраці з Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України».

Ректор Державного університету інфраструктури та технологій Надія Брайковська та Директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» Володимир Пилипчук уклали Договір про співробітництво між установами, за яким сторони здійснюватимуть наукове і науково-педагогічне співробітництво у сфері національної безпеки, інфраструктури, технологій і права, у т.ч. правового забезпечення безпеки об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури транспорту.

У процедурі підписання взяли участь представник наукового організаційного сектору ДНУ ІІБП НАПрН України Оксана Радзієвська, Проректор з науково-педагогічної роботи ДУІТ Юрій Дудник, та завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ Дмитро Беззубов.

Першим кроком спільної діяльності стало створення Навчально-наукового центру правового забезпечення безпеки об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури транспорту, який опікуватиметься питаннями здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з актуальних проблем правового забезпечення безпеки об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури транспорту, регулювання суспільних відносин у цій сфері, сприяння розвитку освіти і науки з правових питань у сфері національної безпеки, повоєнного відновлення та розвитку сучасної інфраструктури і технологій в галузі транспорту в умовах цифрової трансформації, розбудови інформаційного суспільства, європейської та євроатлантичної інтеграції України. Керівником Центру призначено доктора юридичних наук професора Дмитра Беззубова.

Учасники підписання Договору про співпрацю відмітили важливість комплексного вирішення проблем в сфері національної безпеки, інфраструктури, технологій і права. Досягнення такої амбітної мети можливо виключно при залученні всього потенціалу обох сторін.

Тож, початок покладено! Крок за кроком ми йдемо до перемоги. Крок за кроком відновлюємо Україну!

Що ви бажаєте знайти?