Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

30 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.820.05 Державного університету інфраструктури та технологій відбувся захист кандидатських дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) старшого викладача кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Лучникової Тетяни Петрівни та старшого викладача кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Аляб’євої Ольги Миколаївни.
Вітаємо з успішним захистом!

 

Що ви бажаєте знайти?