Публічний захист дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Публічний захист дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент»

8 грудня 2023 року в залі засідань Державного університету інфраструктури та технологій відбулись засідання двох разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент Сорокун Юлії Сергіївні та Гусак Ользі Анатоліївні. Науковий керівник Семенчук Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління і адміністрування ДУІТ.

У засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.820.018 з метою розгляду дисертаційного дослідження Сорокун Юлії Сергіївни на тему  «Механізм управління діяльністю транспортних підприємств на засадах концепції  ощадливого виробництва» взяли участь:

  • Боняр Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, професор, в.о. декана факультету управління і технологій ДУІТ;
  • Шкуренко Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій ДУІТ;
  • Петренко Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій ДУІТ;
  • Каличева Наталія Євгеніївна,  доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту:
  • Сакун Леся Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Кремечуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.

Дисертаційне дослідження Гусак Ольги Анатоліївни на тему «Механізм стратегічного управління розвитком транспортного підприємства» розглядалось на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.820.019 в складі:

  • Боняр Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, професор, в.о. декана факультету управління і технологій ДУІТ;
  • Шкуренко Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій ДУІТ;
  • Харчук Ольга Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент,  доцент кафедри менеджменту, публічного управління і адміністрування ДУІТ;
  • Паливода Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету;
  • Ложачевська Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного транспортного університету.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 року  № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» захист відбувся за допомогою засобів відео зв’язку у режимі реального часу.

Вітаємо Сорокун Юлію Сергіївну і  Гусак Ольгу Анатоліївну з успішним захистом дисертацій і бажаємо подальших успіхів в наукових дослідженнях!

Що ви бажаєте знайти?