Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.01 Транспортні системи.

Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.01 Транспортні системи.

29 травня 2024 року на засіданні спеціалізованої Докторської ради Д 26.820.01 Державного університету інфраструктури та технологій відбувся захист дисертації на тему «Прогнозування зносостійкості та строків служби стрілочних переводів в умовах експлуатації різних транспортних систем: магістрального транспорту та метрополітенів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Сороки Ольги Олексіївни, старшого викладача кафедри залізничної колії та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій. 

Науковий керівник – Даніленко Едуард Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри залізничної колії та колійного господарства Державного університету інфраструктури та технологій.

Офіційними опонентами виступили Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів та природокористування України та Потапов Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд Українського державного університету залізничного транспорту.

Вітаємо Сороку Ольгу Олексіївну з успішним захистом дисертації  і бажаємо подальших успіхів в наукових дослідженнях!

Що ви бажаєте знайти?