В ДУІТ відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

В ДУІТ відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

9 червня 2023 року в ДУІТ відбувся публічний захист дисертацій Кирилюк Надії Дмитрівни та Арестової Людмили Валеріївни з метою присудження ступеня доктора філософії з галузі Право за спеціальністю 081 Право.

У засіданні разової спеціалізованої вченої ради з метою розгляду дисертаційного дослідження Кирилюк Н.Д. на тему «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері цивільної авіації України» взяли участь:

  • Беззубов Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри конституційного та адміністративного права, Державний університет інфраструктури та технологій. 
  • Клюєва Євгенія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського та транспортного права, Державний університет інфраструктури та технологій. 
  • Філіппов Артем Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та транспортного права, Державний університет інфраструктури та технологій. 
  • Москаленко Сергій Іванович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотна академія Національного авіаційного університету. 
  • Армаш Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського, повітряного та космічного права, Національний авіаційний університет. 

В засіданні разової спеціалізованої вченої ради з метою розгляду дисертаційного дослідження Арестової Л.В. на тему «Організаційно-правові засади забезпечення прав і свобод людини і громадянина в адміністративному провадженні» взяли участь:

  • Беззубов Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри конституційного та адміністративного права, Державний університет інфраструктури та технологій. 
  • Заяць Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права, Державний університет інфраструктури та технологій. 
  • Барабаш Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загально-правових дисциплін Інституту права, Львівський державний університету внутрішніх справ. 
  • Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та публічного управління, Університет короля Данила. 
  • Бортник Надія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізовані вчені ради прийняли рішення присудити Кирилюк Надії Дмитрівні та Арестовій Людмилі Валеріївні ступінь доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю 081 Право.

Вітаємо здобувачів з присудженням освітньо-наукового ступеня та бажаємо подальших успіхів!

Що ви бажаєте знайти?