Результати проведення ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку» 2020

Результати проведення ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку» 2020

19-20 листопада 2020 р. відбулася ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку», яка була організована та проведена кафедрою судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (м. Ізмаїл) спільно з Київським національним університетом технологій та дизайну; Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського; Київським національним університетом будівництва i архітектури; Миколаївським національним аграрним університетом; Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.), за підтримки та за планом Міністерства освіти і науки України 2020р. Конференція зареєстрована в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної інформації (УкрІНТЕІ)» за № 658 від 27.10. 2020 р.

Конференція зiбрала дослідження студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених у наступних напрямах: морський та річковий транспорт; електроніка та приладобудування; електромеханічні системи та автоматизація; розвиток метрології та інформаційно-вимірювальних технологій; сучасне машинобудування; енергозбереження та ефективність у техніці; автомобільний транспорт.

Підбиття підсумків проведення інтернет-конференції відбулося членами наукового комітету конференції ДУІТ на чолі з директором КІВТ Тимощук О.М., деканом ДФМРТ Дакі О.А. та зав. каф. СВ ЕТС ВТ ДФМРТ Губаревичем О.В.

В роботі конференції взяли участь більше 120 студентів та викладачів з 10 навчальних закладів України:

 1. Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 2. Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій;
 3. Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»;
 4. Київський національний університет технологій та дизайну;
 5. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 6. Миколаївський національний аграрний університет;
 7. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;
 8. Полтавська державна аграрна академія;
 9. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.);
 10. Державний вищий навчальний заклад«Київський електромеханічний коледж».

Доповіді учасників конференції укладено в збірнику «Матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку», електронна версія якого розміщена на інтернет-ресурсах та на сайті ДУІТ в розділі: НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ–НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ – ВСЕУКРАЇНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ. Електронний збірник разом з персональними сертифікатами розіслано кожному учасникові.

Наійбільш цікаві та актуальні доповіді студентів ДФ МРТ відзначено дипломами у наступних номінаціях:

 1. за доповідь з сучасної та перспективної професійної тематики
  ПЕРЕВАГИ БЕЗПІЛОТНОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНОМУ СУДНОПЛАВСТВІ
  студент Кіпар М.О., керівник Дакі О.А.
 2. за доповідь з використання сучасних комп’ютерних технологій в суднових розрахунках
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В СУДНОБУДІВНОМУ КРЕСЛЕННІ
  студент Терзіогло Д.В., керівник Рященко О.І.
 3. за доповідь з використання математичного апарату в професійній сфері
  МІЖПРЕДМЕТНИЙ ХАРАКТЕР ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
  студент Кіпар М.О., керівник Дорофєєва З.Я.
 4. за доповідь з всебічного аналізу проблем екології в морської освіті
  ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МОРСЬКОЇ ОСВТИ
  студент Пєю І.В., керівник Байрамова О.В
 5. за доповідь з детального аналізу сучасного електрообладнання
  ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА РОБОТИ СИНХРОННИХ МАШИН
  студент Чалок Б.В., керівник Якусевич Ю.Г.
 6. за доповідь з поглибленого аналізу актуальної технічної проблеми
  ПІДВИЩЕННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЗАСОБАМИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  студенти Старцев М.О., Єребакан І.І., керівник Губаревич О.В.

Мета та завдання конференції виконано в повному обсязі. На адресу оргкомітету надійшло багато листів з подяками та побажаннями продовження цього проєкту, який в умовах пандемії набув актуальності серед науковців країни.

Проведення чергової інтернет-конференції заплановано у ті самі терміни в 2021 році.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашого проєкту у наступному році!

Що ви бажаєте знайти?