Підсумки II Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Підсумки II Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

29-30 листопада 2023 року відбулася II Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, викладачів та науковців «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 2023 року, яку проводив КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Конференція проведена при підтримці Міністерства освіти і науки України та зареєстрована у Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної інформації (УкрІНТЕІ)» за № 396 від 09.10.2023р..

Склад співорганізаторів конференції наступний:

 1. Міністерство освіти і науки України.
 2. Київський інститут залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, Україна.
 3. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна.
 4. University of Žilina,Country Slovak republic.
 5. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Technical Sciences, Poland.
 6. Technical University of Koszalin, Koszalin, Poland
 7. Tafila Technical University, Jordan.
 8. The Institute of Power Engineering, Moldova.

Секціями конференції охоплено весь спектр сучасних наукових напрямів та досліджень транспортної та суміжних технічних галузей, що підтвердилося активним представленням доповідей у кожній з наступних 9 секцій:

Секція 1. Інновації у транспортній інфраструктурі та технологіях.

Секція 2. Управління та адміністрування у транспортній галузі.

Секція 3. Електротехніка та електрична інженерія.

Секція 4. Енергозбереження та енергоефективність в техніці.

Секція 5. Сучасні технології у промисловості.

Секція 6. Автоматизація та інтелектуалізація проектування технічних систем.

Секція 7. Електроніка та приладобудування.

Секція 8. Механічна інженерія.

Секція 9. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.

Учасники конференції надали рекордну кількість доповідей – 175 від 39 навчальних та наукових установ та закладів з 7 країн, 14 з яких подані англійською мовою, включаючи крім іноземних учасників також викладачів та здобувачів вітчизняних закладів, підготовлених на високому науковому рівні. У роботі конференції прийняли участь 332 учасника, що більш ніж на 100 учасників перевищує кількість попередньої Міжнародної конференції Київського інституту залізничного транспорту.

Від Київського інституту залізничного транспорту для участі у конференції подано 94 доповіді, що демонструє високу активність викладачів та здобувачів КІЗТ у науковому житті ДУІТ.

У складі учасників конференції:

 • науковці та викладачі – 181,
 • здобувачі вищої освіти різного ступеню – 122,
 • закордонні учасники – 29 з 7 навчальних закладів.

Серед країн-учасників конференції, крім України прийняли участь: Poland, Slovakia, Jordan, Lithuania, Bulgaria, Moldova.

У конференції прийняли участь представники наступних наукових установ та організацій, у тому числі закордонних:

 1. Київський інститут залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, Україна, м. Київ.
 2. Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій України, м. Київ.
 3. Український державний університет залізничного транспорту, Україна, Харків.
 4. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна, м. Дніпро.
 5. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, м. Київ.
 6. Український Державний університет науки і технологій, Україна м. Дніпро.
 7. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз, Україна, м. Львів.
 8. Київський національний університет технологій та дизайну, Україна м. Київ.
 9. Полтавський державний аграрний університет, Україна, м. Полтава.
 10. Дніпровський державний технічний університет, Україна, м. Кам’янське.
 11. Інститут транспортних систем та технологій НАН України, Україна, м. Дніпро.
 12. Університет митної справи та фінансів, Україна, м. Дніпро.
 13. Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», Україна, м. Кременчук.
 14. Навчально-науковий інститут морського бізнесу, Одеського національного морського університету, Україна, м. Одеса.
 15. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, м. Київ.
 16. Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна, м.Київ.
 17. Національний авіаційний університет, Україна, м.Київ.
 18. Миколаївський національний аграрний університет, Україна, м. Миколаїв.
 19. Національний Транспортний Університет, Україна, м. Київ.
 20. Науково-навчальний інститут «Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту» Українського державного університету науки і технологій, Україна м. Дніпро.
 21. Інститут газу Національної академії наук, Україна, м. Київ.
 22. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Україна, м. Київ.
 23. Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету», Житомир, Україна.
 24. Житомирський політехнічний державний університет, Житомир, Україна.
 25. Державний Біотехнологічний Університет, Україна, м. Харків.
 26. Миколаївський національний аграрний університет, Україна, м. Миколаїв.
 27. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ.
 28. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, м. Харків.
 29. Київський електромеханічний фаховий коледж, Україна м. Київ.
 30. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна, м. Харків.
 31. Полтавський державний аграрний університет, Україна, м. Полтава.
 32. Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, Україна, м. Ізмаїл.
 33. Trakia University, Bulgaria, t. Stara Zagora.
 34. University of Zilina, Zilina, Slovakia.
 35. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Olsztyn.
 36. Technical University of Koszalin, Poland, Koszalin.
 37. Institute of Power Engineering, Technical University of Moldova, Republic of Moldova, Kishinau.
 38. Vilnius Žvērynas Gymnasium, Lithuania, Vilnius.
 39. Electrical Power and Mechatronics Engineering Department, Tafila Technical University, Tafila, Jordan.

Конференція відбулася з великим рівнем зацікавленості, активності та професіоналізму учасників.

Поставлені цілі конференції з питань обміну науково-технічною інформацією, вивчення перспективних шляхів та сучасних досліджень між вітчизняними та закордонними вченими; розширення наукового кругозору дослідників із транспортної та суміжних галузей; інформування широкого кола науковців та практиків, щодо існуючої сучасної проблематики в транспортній галузі та встановлення контактів, а головне з налагодження зв’язків фахівців з наукових, навчальних та виробничих вітчизняних і закордонних закладів досягнуті у повному обсязі.

По результатам проведення конференції підготовлено збірник матеріалів роботи конференції у двох частинах.

Державні та закордонні учасники конференції отримали збірники матеріалів та сертифікати про участь відповідних видів для вітчизняних та закордонних учасників.

Організаційний комітет конференції вдячний за всебічну підтримку та допомогу щодо проведення конференції директору Київського інституту залізничного транспорту та ректору Державного університету інфраструктури та технологій.

Сертифікат учасника вітчизняного зразка

Сертифікат учасника вітчизняного зразка

Що ви бажаєте знайти?