Вітаємо Оксану Комар – переможницю міжнародного конкурсу студентських наукових робіт у 2023-2024 навчальному році!

Вітаємо Оксану Комар – переможницю міжнародного конкурсу студентських наукових робіт у 2023-2024 навчальному році!

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 25.10.2023р. 21/08-1894 на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) у 2023/2024 навчальному році було проведено Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» за напрямами: 

  • Соціальні та поведінкові науки; 
  • Управління та адміністрування.

Мета проведення конкурсу: розширення співпраці із закордонними закладами вищої освіти, стимулювання наукової діяльності студентів, формування нового світогляду майбутніх фахівців, усвідомлення необхідності змін та здійснення перетворень у майбутньому для реалізації засад сталого розвитку на різних рівнях соціально-економічних систем.

Конкурс проводився у два етапи відповідно вимог до наукових робіт, які визначені у «Положенні про Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку»:

І етап – підготовка наукових робіт у ЗВО та подання роботи до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

ІІ етап – рецензування конкурсних робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції. (25-26 квітня 2024 р.). 

У конкурсі прийняли участь здобувачі вищої освіти від закладів України, Латвії, Польщі, Словаччини, Македонії, Болгарії. 

До участі у підсумковій науково-практичній конференції було подано роботи 56 учасників., у тому числі наукову роботу на тему «Управління логістичними процесами на складі з використанням сучасних технологій» здобувачки освіти другого (магістерського) рівня Державного університету інфраструктури та технологій спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП «Бізнес-логістика») Оксани Комар. 

За результатами підсумків конкурсу Оксану Комар було визнано одною з переможниць конкурсу та нагороджено Дипломом ІІІ ступеня.

Щиро вітаємо Оксану Комар та її наукового керівника доктора економічних наук, професора Ольгу Шкуренко з цим визначним здобутком та бажаємо у подальшому нових здобутків та перемог!

Що ви бажаєте знайти?