Запобігання та протидія булінгу

Запобігання та протидія булінгу

БУЛІНГ (від англ. bullying — залякування, цькування, задирання — різновид насильства; навмисне, що не носить характеру самозахисту і не є санкціонованим нормативно-правовими актами держави, довготривале (повторюване) фізичне чи психологічне насильство з боку індивіда чи групи, які мають певні переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо) стосовно індивіда, і що відбувається переважно в організованих колективах з певною особистою метою (наприклад, бажання заслужити авторитет у бажаних осіб).

Булінг в закладі освіти – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному , економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Нормативно-правова база щодо запобігання і протидії булінгу (цькуванню):

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 3. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”
 4. Лист МОН України № 1/11-881 від 29.01.19 “Про рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”
 5. Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій

Що можна зробити, щоб зупинити прояви булінгу в середовищі здобувачів вищої освіти:

 • виховувати здорові стосунки у групі; 
 • не залишатися байдужими;
 • сприймати людину такою, яка вона є;
 • розуміти, що соціальний стан, фізичні вади, расова або релігійна приналежність не є приводом для цькування;
 • особистим прикладом демонструвати, що ви не підтримуєте явище булінгу;
 • поважати думки та погляди інших;
 • виявляти доброзичливість, милосердя, повагу до інших, поважати право кожного бути самим собою;
 • виявляти готовність до примирення та визнавати свої помилки.
Повідомити про факти булінгу (цькування) ви можете:

 • на електронну пошту: [email protected] 
 • за номером телефону: +38 (067) 128-37-74
 • особистим листом на адресу: Державний університет інфраструктури та технологій вул. Кирилівська, 9, м. Київ, 04071, Україна
 • через Скриньку довіри
Що ви бажаєте знайти?