Запобігання та протидія дискримінації

Запобігання та протидія дискримінації

Дискримінаціяситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій Законом України.

Державний університет інфраструктури та технологій засуджує прояви дискримінації та  насильства  на робочому місці та в освітньому процесі, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу.

Положення про політику протидії дискримінації і сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

Подання скарги щодо фактів дискримінації та інших проявів неетичної поведінки

Якщо працівник або здобувач вищої освіти інституту вважають, що щодо них в університеті було порушено Політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у ДУІТ, він або вона можуть подати скаргу.

Скарга подається у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу.

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його вчинення

Повідомити про факти ДИСКРИМІНАЦІЇ  ви можете:

  • на електронну пошту: [email protected] 
  • за номером телефону: +38 (067) 128-37-74
  • особистим листом на адресу: Державний університет інфраструктури та технологій вул. Кирилівська, 9, м. Київ, 04071, Україна
  • через Скриньку довіри
Що ви бажаєте знайти?