Запобігання сексуальним домаганням

Запобігання сексуальним домаганням

Сексуальними домаганнями (сексуальний гарасмент (англ. Sexual harassment)) вважаються дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, дотики, обмацування, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Сексуальні домагання на робочому місці вважаються злочином у законодавствах більшості країн, серед яких, зокрема, Велика Британія, США, Німеччина, Франція та Україна.

Державний університет інфраструктури та технологій засуджує гендерне насильство, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу.

Положення про політику протидії дискримінації і сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій

Подання скарги щодо фактів сексуального гарасменту
та інших проявів неетичної поведінки

Якщо працівник або здобувач вищої освіти інституту вважають, що щодо них в університеті було порушено Політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у ДУІТ, він або вона можуть подати скаргу.

Скарга подається у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу.

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його вчинення.

Повідомити про факти сексуального гарасменту  ви можете:

  • на електронну пошту: [email protected] 
  • за номером телефону: +38 (067) 128-37-74
  • особистим листом на адресу: Державний університет інфраструктури та технологій вул. Кирилівська, 9, м. Київ, 04071, Україна
  • через Скриньку довіри
Що ви бажаєте знайти?