За ініціативи ДУІТ організовано Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці»

За ініціативи ДУІТ організовано Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці»

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ»

7 грудня 2020 року у Державному університеті інфраструктури та технологій проведено Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» за ініціативи колективу кафедри Менеджменту, публічного управління та адміністрування.

Конференція організована в рамках реалізації проєкту «Академічна протидія гібридним загрозам», який реалізується в межах Програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти».

Мета конференції – надання можливості обмінятися досвідом і обговорити наукові проблеми, передусім щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці, а також закласти підґрунтя для майбутньої плідної співпраці закладів вищої освіти України.

З вітальним словом учасникам конференції виступив д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Державного університету інфраструктури та технологій Панін Владислав Вадимович та к.пед.н., координаторка проєкту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» Шитікова Світлана Петрівна.

З доповідями на пленарному засіданні виступили:

Грішко Світлана Валеріївна, к.е.н, доцент кафедри Економічної безпеки та управління економічною безпекою, доцент кафедри Штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки, координаторка проєкту «Академічна протидія гібридним загрозам» на тему «Академічна протидія гібридним загрозам»;

Ляшенко Олександра Миколаївна, д.е.н, професор, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» на тему «Протидія гібридним загрозам засобами освіти»;

Бобрицький Леонід Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри Публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України на тему «Механізми гібридної протидії російській військовій агресії»;

Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доцент, професор кафедри Економіки Львівського торговельно-економічного університету на тему «Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам та забезпечення економічної безпеки України»;

Супрун В’ячеслав Васильович, к.е.н, доцент, професор кафедри Менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на тему «Розвиток ефективної системи управління освітою України в умовах суспільних змін та кризових викликів суспільства».

Карпенко Оксана Олександрівна, д.е.н, професор, завідувач кафедри Менеджменту, публічного управління та адміністрування та Тарновська Ірина Віталіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри Менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університет інфраструктури та технологій на тему «Моніторинг актуальності впровадження дисциплін щодо протидії гібридним загрозам у закладах вищої освіти України».

Цього року у конференції взяли участь 240 учасників із 60 наукових установ та закладів вищої освіти з 18 міст України. Щира подяка усім учасникам за проявлений інтерес до нашої конференції.

Сьогодні започатковано традицію проводити подібні заходи і вже наступного року запрошуємо зустрітися на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» у Державному університеті інфраструктури та технологій.

Творчої Вам наснаги, взаєморозуміння та міцного здоров’я! До нових зустрічей!

Що ви бажаєте знайти?