Науково-практичний семінар «Академічна протидія гібридним загрозам».

Науково-практичний семінар «Академічна протидія гібридним загрозам».

PROJECT WARN «Academic Response to Hybrid Threats»

26 лютого 2020 року на факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій було проведено науково-практичний семінар «Академічна протидія гібридним загрозам».

На семінарі було обговорено поняття «гібридні загрози» у глобальному та вітчизняному контекстах, представлено консорціум, місію, передумови, інновації, завдання та очікувані результати реалізації проєкту Erasmus+ КА2 «Академічна протидія гібридним загрозам» (Academic Response to Hybrid Threats 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP).

У процесі реалізації цього проекту у Державному університеті інфраструктури та технологій заплановано адаптувати освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Інженерія програмного забезпечення» шляхом розробки й впровадження нових та оновлених освітніх компонент з метою сформувати у майбутніх фахівців здатність пристосовувати робочі процеси до нових ситуацій, спричинених дією гібридних загроз.

Що ви бажаєте знайти?