Студентське наукове життя на кафедрі психології та соціально-гуманітарних дисциплін ДУІТ

Студентське наукове життя на кафедрі психології та соціально-гуманітарних дисциплін ДУІТ

У грудні відбулося засідання студентського наукового гуртка «Історична аналітика»

В рамках третього засідання гуртка «Історична аналітика» кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін ДУІТ проведено науковий семінар на тему: «Геополітичне становище України в сучасному світі». Зі вступним словом на засіданні виступив керівник гуртка кандидат історичних наук, доцент Синицький Петро Едвартович, який зазначив, що в системі сучасної світової геополітики Україна стала активним суб’єктом міжнародних відносин. Її роль, як країни центру впливу на міжнародну політику, стрімко зростає.

З ґрунтовними аналітичними доповідями виступили здобувачі вищої освіти: Шемітько Ангеліна «Геополітика в сучасному світі», Власова Анастасія «Геополітичне становище України в сучасному світі», Секрет Сніжана «Історична роль України в глобальних політичних процесах Євразійського континенту з точки зору історичної ретроспективи».

Загалом, засідання гуртка пройшло в активному спілкуванні його учасників. Було обговорено сучасну геополітичну ситуацію, представлено порівняльний аналіз ретроспективних процесів історії ХХ століття та сучасності. Обговорення доповідей учасниками засідання гуртка продемонструвало високий рівень активності та актуальності проблем обговорення.

Під час наукової дискусії студенти використали методи системного аналізу сучасної геополітичної ситуації. У результаті дійшли висновку, що в нинішніх умовах цивілізація перебуває в стані глибоких змін всіх сфер життєдіяльності людини. Історія показує, що такі трансформаційні процеси викликають соціальні зрушення – конфлікти, потрясіння, революційні зміни світового порядку.

Нині Україна стала центром геополітичних змін у світі. Український народ формулює європейський порядок денний та нові центри розстановки світових лідерів. Такі тренди будуть формувати вектор розвитку європейської цивілізації на майбутнє. Було зазначено, що вперше в історії України більшість країн світу об’єдналися на її підтримку. Очевидно, що вирішення українського питання визначатиме майбутнє європейської цивілізації.

Відгуки учасників студентського наукового гуртка:

Анастасія: «У результаті обговорення такої важливої для нас Українців теми, я зробила такий висновок, що головним завданням для нашої держави на даному етапі є всеосяжна і глибока модернізація політичної системи, яка стане основою для успішного розвитку України в сучасному світі».

Сніжана: « Спираючись на результати цікавої та глибокої за змістом дискусії я можу зробити власний висновок – якби не український дух і сила волі, то територіальний і політичний устрій на Євразійському континенті мав би зовсім інший вигляд. Ми б знаходилися всі під владою тоталітарного або навіть вкрай деспотичного режиму».

Ангеліна: «Хочу висловити організаторам та учасникам гуртка слова вдячності і задоволення від проведеної дискусії. Я усвідомила, яке місце в сучасному світі займає моя держава. Мені стало зрозуміло, що жити в Україні минулого ми вже не зможемо. І нам необхідно будувати нову прогресивну країну».

Керівник гуртка Синицький П.Е.

Що ви бажаєте знайти?