Вступникам до магістратури у 2021 році!

Вступникам до магістратури у 2021 році!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ У 2021 РОЦІ

З 27 липня до 5 серпня триватиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

у Державному університеті інфраструктури та технологій

Реєстрація може здійснюватися дистанційно.

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу відповідної Відбіркової комісії  скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети (завантажити) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, освітню програму.

В тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

АДРЕСИ ПУНКТІВ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет (Інститут) Спеціальність Номер телефону для довідок Адреса електронної пошти для реєстрації Пункт видачі екзаменаційного листка
Київський інститут водного транспорту 053 Психологія 068-806-73-84

096-204-20-76

[email protected]

вул. Кирилівська, 9
(ауд.119)
Пн-П’ят.
10.00-16.00
073 Менеджмент (Управління та регулювання    водним транспортом)
Інші спеціальності ДУІТ
Факультет управління і технологій 051 Економіка 068-525-13-95 [email protected] вул. Огієнка, 19 (ауд.804)
Пн-П’ят.
10.00-15.00
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
121 Інженерія програмного забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування
Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 095-538-86-94 [email protected] вул. Огієнка, 19
(ауд.103, 318)
Пн-П’ят.
09.00-16.00
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
273 Залізничний транспорт
Факультет управління залізничним транспортом 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті 097-550-78-33 [email protected] вул. Огієнка, 19 (ауд.102)
Пн-П’ят.
09.00-16.00
Юридичний факультет 081 Право 097-299-42-13 [email protected] пр-т. Героїв Сталінграду, 2 (ауд.407)
Пн-П’ят.
10.00-17.00

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до відбіркової  комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Для учасників на сайті Українського центру створено інформаційну сторінку – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів за участь в тестуванні. Цьогорічна вартість участі у спеціально організованій сесії ЄВІ становить 540 гривень.

Оплата послуг за участь у спецсесії здійснюється одним із пропонованих на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» способів. Сплатити кошти потрібно не пізніше трьох робочих днів після завершення реєстрації.

Тестування у межах спеціально організованої сесії ЄВІ відбудеться 11 вересня. Пункти тестування створюватимуться в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ), а також у м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ.

Із матеріалами ЄВІ попередніх років можна ознайомитися за посиланням. Зазначимо, що проведення спеціально організованої сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) не передбачено.

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка

Що ви бажаєте знайти?