Післядипломна освіта

Післядипломна освіта

В Державному університеті інфраструктури та технологій діють) підрозділи з підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців Регіональних філій АТ «Укрзалізниця» та підготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ННЦПО)
забезпечує підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців Регіональних філій АТ«Укрзалізниця»

Навчально-науковий центр післядипломної освіти ДУІТ розпочав свою діяльність в 1996р. як факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації Київського інституту залізничного транспорту.

З 2016р Навчально – науковий центр післядипломної освіти. є структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій.

Основним видом діяльності Центру є реалізація положень державної політики в галузі систем освіти дорослих, професійної та післядипломної освіти, щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні змісту підвищенні кваліфікації керівників та фахівців транспортної інфраструктури.

До складу Центру входять: навчально-методичний відділ, відділ дистанційного навчання, які забезпечують виконання ліцензійних вимог щодо галузі знань, за якими ведеться підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів транспортної інфраструктури. Відділ дистанційного навчання приймає участь у впровадженні новітніх технологій навчання для забезпечення високого рівня якості освітньої діяльності з професійної та післядипломної освіти. За період навчальної діяльності Центру з 1996 р. по 2019 р. підвищили свою кваліфікацію – 14 281 особа (керівників та спеціалістів залізничної галузі України).

Основними напрямами роботи Центру є:

  • підвищенні кваліфікації керівників та фахівців транспортної інфраструктури;
  • підвищення кваліфікації для юридичних та фізичних осіб з проблематики транспортної інфраструктури;
  • організація стажування та підвищення кваліфікації викладачів та директорів НЗ транспортної інфраструктури;
  • організація курсів 3D- дизайну;
  • організація проведення Атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу,щодо вільного володіння державною мовою;
  • організація виставок, презентацій, конференцій тощо;

Для здійснення навчального процесу аудиторії Центру обладнані необхідними технічними засобами.

Лекції, семінари, практичні заняття, презентації проводять найкращі науково-педагогічні працівники Університету, керівники та висококваліфіковані спеціалісти міністерств, відомств, органів центральної виконавчої влади та АТ «Укрзалізниця». Після закінчення навчання та проходження підсумкового контролю знань видаються документи встановленого зразка.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КИЇВСЬКИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ННКТЦ) –
єдиний в регіоні підрозділ, що забезпечує підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту

Підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків у галузі знань 27 «Транспорт» 271 «Річковий та морський транспорт» здійснюється у ННКТЦ згідно наданої ліцензії та відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 (консолідований текст з Манільськими поправками).

Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту створено у 2000 році. На сьогодні КТЦПФВТ має навчальні класи, кабінети з навчально-наглядовими плакатами, дев’ять навчальних комп’ютерних класів із сучасними комп’ютерами і апаратурою. Навчальний процес забезпечується 64 новими комп’ютерами та 11 відповідними тренажерами. Бібліотека академії налічує фонд навчальної і художньої літератури 251657 примірників, є читальний зал для слухачів.

Навчальний процес у Київському тренажерному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту ДУІТ з підвищення кваліфікації забезпечується науково – педагогічними працівниками Університету та фахівцями – практиками, кваліфікація яких відповідає нормативним ліцензійним вимогам.

Метою курсів підвищення кваліфікації фахівців у КТЦПФВТ є подальше професійне оновлення, поглиблення та розширення отриманих раніше знань та навичок відповідно до сучасних міжнародних та національних вимог судноплавства.

Для підготовки та тестування судноводіїв Центр має:

  • навігаційний тренажерний програмно-апаратний комплекс NAVI-TRAINER PROFESSIONAL SIMULATOR NTPro 4000
  • тренажерний клас засобів автоматичної радіолокаційної прокладки та радіолокаційних систем (ЗАРП; РЛС) з тренажерами NT PRO 3000 та NAVI- SAILOR ECDIS 2400
  • тренажерний клас ГМЗЛБ (глобального морського зв’язку на випадок лиха та забезпечення безпеки мореплавства) з тренажером TGS 4100.ver.6.1

Для підготовки та тестування судномеханіків:

  • клас машинного відділення та танкерів з тренажером суднової енергетичної установки Engine ROOM SIMULATOR та тренажером вантажно – баластних технологічних операцій на танкерахL CHS/LCC, LCHS/LCH, LCHS/LPG, клас тестування, тестувальна програма «Екіпаж»

Наявне тренажерне та інше обладнання, що використовується в Центрі, дозволяє моделювати реальні ситуації, що дає можливість придбання слухачами певних навичок та демонстрації відповідної компетентності.

Що ви бажаєте знайти?