Про університет

Про університет

Державний університет інфраструктури та технологій ‒ класичний заклад вищої освіти, до складу якого входять 3 інститути: Київський інститут водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Київський інститут залізничного транспорту та Інститут управління, технологій та права, відокремлений структурний підрозділ – Дунайський інститут водного транспорту у м. Ізмаїл, 2 коледжі: Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій та Кілійський транспортний фаховий коледж у м. Кілія Одеської області.

 

Причини, чому варто обрати ДУІТ!

 

Класична освіта

за Європейськими стандартами!

В інститутах та коледжах ДУІТ на різних рівнях вищої освіти здійснюється підготовка фахівців за 25 спеціальностями в галузях транспорту, інформаційних технологій, електричної інженерії, автоматизації та приладобудування, управління та адміністрування, права, культури та мистецтва, математики та статистики, соціально-поведінкових наук

 

Готуємо фахівців

для транспортної інфраструктури!

Державний університет інфраструктури та технологій готує кадри для транспортної інфраструктури.

ДУІТ – єдиний в регіоні ЗВО в якому здійснюється підготовка фахівців для залізничного, морського та річкового транспорту.

 

Міжнародна співпраця!

Євроінтеграція випускників!

Державний університет інфраструктури та технологій співпрацює з багатьма університетами країн Європи та є членом Міжнародної асоціації морських університетів IAMU.

Інтеграції випускників ДУІТ в європейський та світовий простір сприяє викладання окремих навчальних дисциплін іноземними мовами.

 

Університет має

потужний кадровий потенціал!

Державний університет інфраструктури та технологій має потужний кадровий потенціал: 4 Лауреатів Державної премії України, 3 Заслужених діячів науки та техніки, 15 Заслужених та Почесних працівників різних галузей, 16 академіків і член-кореспондентів Транспортної академії України, 40 докторів наук та професорів, 130 кандидатів наук та доцентів.

 

Наукові школи

в галузях транспорту, економіки та управління!

В ДУІТ діють наукові школи в галузях транспорту, економіки та управління. Їх керівниками є: Даниленко Є.І. – Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор; Ткаченко В.П. – доктор технічних наук, професор; Беззубов Д.О. – доктор юридичних наук, професор; Боняр С.М. – доктор економічних наук, професор.

 

Підготовка

докторів наук та докторів філософії

Важливу роль у процесі підготовки кадрів вищої кваліфікації відіграє докторантура та аспірантура, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями історія та археологія, економіка, менеджмент, право, комп’ютерна інженерія, річковий та морський транспорт, залізничний транспорт, транспортні технології (за видами транспорту).

 

Поєднання навчання

з практичною підготовкою!

Майбутні капітани суден, начальники поїздів, машиністи і фахівці з наземного обслуговування залізничного та морського і річкового транспорту вдосконалюють свої професійні навички в тренажерних центрах, базах практики та на провідних підприємствах в галузі транспортної інфраструктури.

 

Зручне розташування

навчальних корпусів!

Навчальні корпуси Державного університету інфраструктури та технологій розташовані поруч зі станціями метро Вокзальна, Контрактова площа, Оболонь, Святошин.

До них зручно добиратися як особистим, так і громадським транспортом.

 

Тут навчають успіху!

ДУІТ – це те, що вам потрібно!

 

Якщо ви знаєте чого хочете від життя, якщо ви цілеспрямовані, активні, творчі та готові до саморозвитку – тоді Вам до нас!

Тут ви отримаєте знання які допоможуть вам у майбутньому!

Тут готують конкурентоспроможних фахівців для транспортної галузі!


 

Детальніше про університет:

Що ви бажаєте знайти?