Про університет

Про університет

Державний університет інфраструктури та технологій ‒ класичний заклад вищої освіти, до складу якого входять 3 інститути:  Київський інститут водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Київський інститут залізничного транспорту та Інститут управління, технологій та права, відокремлений структурний підрозділ – Дунайський факультет морського та річкового транспорту у м. Ізмаїл,  2 коледжі: Коледж  морського та річкового флоту у м. Києві та Кілійський транспортний коледж у м. Ізмаїл Одеської області

 

Причини, чому варто обрати ДУІТ!

 

В інститутах та коледжах ДУІТ на різних рівнях вищої освіти здійснюється підготовка фахівців за 25 спеціальностями в галузях транспорту, інформаційних технологій, електричної інженерії, автоматизації та приладобудування, управління та адміністрування, права, культури та мистецтва, математики та статистики, механічної інженерії, виробництва та технологій, архітектури та будівництва, гуманітарних, соціально-поведінкових та інших наук.

 

Державний університет інфраструктури та технологій  готує кадри для транспортної інфраструктури. ДУІТ – єдиний в регіоні ЗВО в якому здійснюється підготовка фахівців для залізничного, морського та річкового транспорту.

 

Державний університет інфраструктури та технологій співпрацює з багатьма університетами країн Європи та є членом Міжнародної асоціації морських університетів IAMU. Інтеграції випускників Державного університету інфраструктури та технологій в європейський та світовий науково-економічний простір сприяє викладання окремих навчальних дисциплін іноземними мовами.

 

Державний університет інфраструктури та технологій має потужний кадровий потенціал. Навчально-наукова робота студентства Державного університету інфраструктури та технологій здійснюється під керівництвом 4-х Лауреатів Державної премії України, 3-х Заслужених діячів науки та техніки, 15-ти Заслужених та Почесних працівників різних галузей, 16 академіків і член-кореспондентів Транспортної академії України, близько 40 докторів наук та професорів, понад 130 кандидатів наук та доцентів.

 

В Державному університеті інфраструктури та технологій діють наукові школи в галузях транспорту, економіки та управління. Їх керівниками є Даниленко Є.І. – Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор; Ткаченко В.П. – доктор технічних наук, професор; Беззубов Д.О., доктор юридичних наук, професор; Боняр С.М. – доктор економічних наук, професор.

 

Важливу роль у процесі підготовки кадрів вищої кваліфікації відіграє докторантура та аспірантура, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями історія та археологія, економіка, менеджмент, право, комп’ютерна інженерія, річковий та морський транспорт, залізничний транспорт, транспортні технології (за видами транспорту).

 

Майбутні капітани суден, начальники поїздів, машиністи і фахівці з наземного обслуговування залізничного та морського і річкового транспорту вдосконалюють свої професійні навички в тренажерних центрах, базах практики  та на підприємствах.

 

Навчальні корпуси Державного університету інфраструктури та технологій розташовані поруч зі станціями метро, до них зручно добиратися як особистим, так і громадським транспортом.

 

Якщо ви знаєте чого хочете від життя, якщо ви цілеспрямовані, активні, творчі та готові до саморозвитку – Державний університет інфраструктури та технологій – це те, що вам потрібно!

Тут ви отримаєте знання які допоможуть вам у майбутньому!

Тут готують конкурентоспроможних фахівців для транспортної галузі!

Що ви бажаєте знайти?