Стратегія університету

Стратегія університету

Бачення, місія, політика, цінності
та стратегічні цілі університету

Бачення: Державний університет інфраструктури та технологій – сучасний, орієнтований на міжнародні стандарти освіти, конкурентоспроможний освітній та науково-дослідницький центр міжнародного рівня, потенціал якого впливає на розвиток транспортної галузі, формування світогляду та збагачення людського капіталу.

Місія університету: Надання освіти, необхідної для успішної професійної реалізації, збагачення світогляду здобувачів освіти у поєднанні з гармонійним особистісним зростанням з метою сприяння розвитку суспільства.

Ключові цінності університету:

Політика університету: 

Університет є відкритою цілісною спільнотою викладачів, науковців, здобувачів освіти, випускників, співробітників, людей різних культур і різного походження, спільнотою, що створює та поширює знання у технічній, суспільній, гуманітарній та природничій сферах, формує високоосвічену, національно свідому, чесну, творчу особистість, здатну діяти за принципами справедливості та гуманізму з метою розвитку суверенної, демократичної та правової держави як невід’ємної складової європейського та світового співтовариства.

Законність діяльності колективу Університету підтверджується наявністю дозвільних документів, передбачених законодавством України, з підготовки фахівців за освітніми програмами зі спеціальностей та спеціалізацій відповідних галузей знань.

Що ви бажаєте знайти?