Бібліотека

Бібліотека – є науково-інформаційним центром Державного університету інфраструктури та технологій.

Основним завданням діяльності бібліотеки Університету є забезпечення навчального процесу підручниками, навчально-методичною, довідковою літературою, науковими та періодичними виданнями з усіх галузей знань.

Бібліотека Університету налічує близько 380 тисяч примірників навчальної, навчально-методичної, нормативної, довідкової та художньої літератури. Бібліотека щорічно обслуговує більше 4 тисяч читачів, до послуг яких 3 читальні зали на 130 місць.

Пошук матеріалів здійснюється за алфавітним та систематичним каталогами. До послуг користувачів велика кількість картотек, основними з яких є:

  • картотека методичної літератури;
  • картотека навчальної літератури;
  • алфавітна картотека наукових праць співробітників ДУІТ;
  • картотека авторефератів і дисертацій;
  • картотека періодичних видань;
  • систематична картотека статей із періодичних видань.

Фонди бібліотеки містять достатню кількість примірників навчальної літератури, у тому числі це і україномовні підручники та навчальні посібники, видані після 2000 року.

Читальні зали бібліотеки комп’ютеризовані, підключені до мережі Internet.

Сьогодні в діяльності бібліотеки дуже важливо забезпечити безперешкодний доступ до національних і світових інформаційних ресурсів. Нові можливості в задоволенні потреб користувачів відкриває вільний доступ до мережі Internet.

Інформацію про роботу бібліотеки  та можливість віддаленого доступу до інформаційно-пошукових сервісів забезпечує власний Web-сайт бібліотеки.

На сайті розміщена цікава і корисна інформація, яка постійно поповнюється і оновлюється.

Одним із найважливіших ресурсів Web-сайту бібліотеки є електронна бібліотека, яка містить методичні, навчально-методичні видання, конспекти лекцій, лабораторні та практичні завдання, а також підручники та навчальні посібники, авторами яких є викладачі університету. Цей ресурс дає можливість студенту після реєстрації і авторизації на сайті працювати з методичними матеріалами та навчальними посібниками у будь-який зручний для нього час, комфортно й оперативно отримувати максимально повну інформацію в електронному вигляді.

Перейти на web-сайт бібліотеки Державного університету інфраструктури та технологій →

Що ви бажаєте знайти?