Партнери університету

Партнери університету

Державний університет інфраструктури та технологій активно співпрацює з провідними світовими та вітчизняними навчальними закладами та організаціями у сфері освіти, науки, дослідницьких проектів, підвищення кваліфікації тощо.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сторін, а також інших напрямів, визначених Угодою.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Київського національного університету технологій та дизайну

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сторін, а також інших напрямів, визначених Угодою.

ДОГОВІР про співпрацю «ФОП Приймак О.П.» та Державного університету інфраструктури та технологій

Предмет договору: співпраця на принципах партнерства, взаємної вигоди і загальних інтересів з метою розширення і поглиблення змісту наукової, освітньої та практичної діяльності.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Національного транспортного університету 

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується  академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

ДОГОВІР про стажування науково-педагогічних працівників між Одеським національним морським університетом (ОМНУ) та Державним університетом інфраструктури та технологій (ДУІТ) 

Мета Договору: співпраця сторін стосовно організації проходження стажування, у т.ч. наукового, на безоплатній основі науково-педагогічних працівників з метою підвищення кваліфікації НПП, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах професійної діяльності.

УГОДА про співпрацю Національного університету «Чернігівська політехніка» та Державного університету інфраструктури та технологій

Мета Угоди: налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та правопросвітницької діяльності, що стосується підготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Сторін, а також іншими напрямами.

ДОГОВІР про співпрацю між Державним університетом інфраструктури та технологій та Університетом митної справи та фінансів 

Предмет договору: здійснення співпраці на безоплатній основі за напрямами:

  • обмін науково-технічною інформацією і досвідом використання нових педагогічних і комп’ютерних технологій навчання, проведення наукових конференцій, навчально-практичних і науково-методичних семінарів;
  • стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.

ДОГОВІР про співпрацю між Державним університетом інфраструктури та технологій та Українським державним університетом залізничного транспорту

Предмет договору: співпраця сторін у напрямку організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університетів на безоплатній основі

Що ви бажаєте знайти?