Партнери університету

Партнери університету

Державний університет інфраструктури та технологій активно співпрацює з провідними світовими та вітчизняними навчальними закладами та організаціями у сфері освіти, науки, дослідницьких проектів, підвищення кваліфікації тощо.

Договір про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за державним замовленням між Державним закладом вищої освіти «Університетом менеджменту освіти» та Державним університетом інфраструктури та технологій

Предмет договору: Надання за рахунок коштів виконавця освітніх послуг з підвищення кваліфікації керівних кадрів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних працівників за очною, очно-дистанційною, дистанційною формами навчання.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Національного авіаційного університету

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сторін, а також інших напрямів, визначених Угодою.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Національного педагогічного університету ім. М.П, Драгоманова

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сторін, а також інших напрямів, визначених Угодою.

Договір про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за державним замовленням між «Державним закладом вищої освіти «Університетом менеджменту освіти» та Державним університетом інфраструктури та технологій

Предмет договору: Надання за рахунок коштів державного замовлення освітніх послуг з підвищення кваліфікації керівних кадрів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних працівників за очною, очно-дистанційною формами навчання згідно з освітньо-професійними програмами 1.6.3, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.8, 1.6.13,  4.1,  4.27, 4.28, 4.4 та відповідними навчальними планами загальною кількістю 19 осіб.

УГОДА про співпробітництво «CRENG+» між Державним університетом інфраструктури та технологій та Херсонським державним аграрно-економічним університетом

Предмет угоди: Об’єднання зусиль з метою впровадження, розповсюдження та розвитку результатів проекту «CRENG+», зокрема в сфері удосконалення підготовки студентів, підвищення кваліфікації спеціалістів і ппроведення спільних маркетингових, технологічних, наукових та інших робіт.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Державного закладу «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» 

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сторін, а також інших напрямів, визначених Угодою.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Київського національного університету технологій та дизайну

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сторін, а також інших напрямів, визначених Угодою.

Договір про партнерство та співробітництво між «Науково дослідним та конструкторсько-технологічним інститутом залізничного транспорту АТ «Укрзалізниця» (НДКТІ АТ «Укрзалізниця») та Державним університетом інфраструктури та технологій

Предмет договору: Організація партнерства та співпраці в освітній та науковій діяльності

ДОГОВІР про співпрацю «ФОП Приймак О.П.» та Державного університету інфраструктури та технологій

Предмет договору: співпраця на принципах партнерства, взаємної вигоди і загальних інтересів з метою розширення і поглиблення змісту наукової, освітньої та практичної діяльності.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Національного транспортного університету 

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується  академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

УГОДА про співпрацю Державного університету інфраструктури та технологій та Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Мета угоди: Налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та просвітницької діяльності, що стосується академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. наукового, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сторін, а також інших напрямів, визначених Угодою.

ДОГОВІР про стажування науково-педагогічних працівників між Одеським національним морським університетом (ОМНУ) та Державним університетом інфраструктури та технологій (ДУІТ) 

Мета Договору: співпраця сторін стосовно організації проходження стажування, у т.ч. наукового, на безоплатній основі науково-педагогічних працівників з метою підвищення кваліфікації НПП, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах професійної діяльності.

УГОДА про співпрацю Національного університету «Чернігівська політехніка» та Державного університету інфраструктури та технологій

Мета Угоди: налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-практичної та правопросвітницької діяльності, що стосується підготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Сторін, а також іншими напрямами.

ДОГОВІР про співпрацю між Державним університетом інфраструктури та технологій та Університетом митної справи та фінансів 

Предмет договору: здійснення співпраці на безоплатній основі за напрямами:

  • обмін науково-технічною інформацією і досвідом використання нових педагогічних і комп’ютерних технологій навчання, проведення наукових конференцій, навчально-практичних і науково-методичних семінарів;
  • стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.

ДОГОВІР про співпрацю між Державним університетом інфраструктури та технологій та Українським державним університетом залізничного транспорту

Предмет договору: співпраця сторін у напрямку організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університетів на безоплатній основі

Що ви бажаєте знайти?