Правила прийому

Правила прийому

Вступна кампанія – 2022

Умови прийому до закладів вищої освіти 2022 року

Правила прийому до Державного університету інфраструктури та технологій у 2022 році

 

Додатки до правил прийому до ДУІТ у 2022 році:

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання Державного університету інфраструктури та технологій

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра та молодшого бакалавра у 2021 році

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 6. Вимоги до мотиваційних листів для вступу на навчання до Державного університету інфраструктури та технологій

Додаток 7. ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 8. ТАБЛИЦІ переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 9. ПРАВИЛА прийому до аспірантури Державного університету інфраструктури та технології на 2022 рік

Додаток 10. ПРАВИЛА прийому до докторантури Державного університету інфраструктури та технологій на 2022 рік

Додаток 11. Перелік спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів Державного університету інфраструктури та технологій

Додаток 12. Перелік закордонних партнерських організацій

 

Вступна кампанія – 2021

Умови прийому до закладів вищої освіти 2021 року

Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році» від 15.10.2020 № 1274 

Правила прийому до Державного університету інфраструктури та технологій у 2021 році

 

Додатки до правил прийому до ДУІТ у 2021 році:

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, наявність акредитації та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та конкурсних пропозицій за державним замовленням на перший курс зі скороченим строком навчання ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, ОС “Молодшого бакалавра” та ОПС “Фахового молодшого бакалавра” за якими планується набір на навчання

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти за якими

Додаток 5. Перелік інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу

Додаток 6. Відповідність середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою (за значенням 200-бальної шкали) та середнього бала документа про раніше здобутий освітній ступінь, обрахованого за 5-бальною шкалою в 20 – бальну шкалу

Додаток 7. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 8. Положення про порядок подання і розгляду апеляції

Додаток 9. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Додаток 10. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 11. Правила прийому до аспірантури

Додаток 12. Правила прийому до докторантури

 

Вступна кампанія – 2020

Умови прийому до закладів вищої освіти 2020 року

Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» від 11.10.2019 № 1285 

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році від 04.05.2020 № 591

Правила прийому до Державного університету інфраструктури та технологій у 2020 році

 

Додатки до правил прийому до ДУІТ у 2020 році:

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, наявність акредитації та нормативні терміни навчання.

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) курс осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра та молодшого бакалавра.

Додаток 5. Перелік інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу.

Додаток 6. Відповідність середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою (за значенням 200-бальної шкали).

Додаток 7. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 8. Положення про порядок подання і розгляду апеляції.

Додаток 9. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 10. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

Додаток 11. Правила прийому до аспірантури.

Що ви бажаєте знайти?