Правила прийому

Правила прийому

Вступна кампанія – 2020

Умови прийому до закладів вищої освіти 2020 року

Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» від 11.10.2019 № 1285 

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році від 04.05.2020 № 591

Правила прийому до Державного університету інфраструктури та технологій у 2020 році

 

Додатки до правил прийому до ДУІТ у 2020 році:

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, наявність акредитації та нормативні терміни навчання.

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) курс осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра та молодшого бакалавра.

Додаток 5. Перелік інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу.

Додаток 6. Відповідність середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою (за значенням 200-бальної шкали).

Додаток 7. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 8. Положення про порядок подання і розгляду апеляції.

Додаток 9. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 10. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

Додаток 11. Правила прийому до аспірантури.

Що ви бажаєте знайти?