Вступ до університету

Вступ до університету

Вступ в Державний університет інфраструктури та технологій  здійснюється за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на такі рівні вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти.

В інститутах (факультетах):

  • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – ОС “молодший бакалавр”;
  • перший (бакалаврський) – ОС “бакалавр”;
  • другий (магістерський) – ОС “магістр”.

В коледжах:

  • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр.

Аспірантура та докторантура:

  • третій (освітньо-науковий) – доктор філософії;
  • науковий рівень – доктор наук.

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені Вченою радою Правила прийому до Університету.

Прийом до Державного університету інфраструктури та технологій здійснюється на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і за рахунок коштів фізичних та юридичних  осіб.

Затверджені максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році 

Прийом на початковий (молодший бакалавр) рівень вищої освіти здійснюється на основі ОКР «молодший спеціаліст» і на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Прийом на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти здійснюється на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) і на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти здійснюється на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) «бакалавр» та «спеціаліст».

Прийом на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти здійснюється на основі здобутого ступеня вищої освіти «магістр».

Прийом на науковий рівень вищої освіти здійснюється на основі здобутого ступеня вищої освіти «доктор філософії».


 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?