Рекомендовані до зарахування

Рекомендовані до зарахування

2020-2021 навчальний рік

Додатковий набір  (заочна форма навчання)

Списки рекомендованих на навчання

Основна вступна кампанія 2020 рік

Списки рекомендованих на навчання

На ОС Бакалавр на базі ПЗСО (атестату)

Денна форма

Дизайн

Економіка

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Транспортний менеджмент

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Екологія

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Автоматика і комп’ютерні системи управління рухом поїздів

Автоматизовані системи технологічного зв’язку

Комп’ютерні, інформаційно-керуючі системи

Комп`ютерно-інтегровані технології та системи навігації та керування

Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

Навігація та управління морськими суднами

Управління судновими технічними системами та комплексами

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Локомотиви та локомотивне господарство

Технології утримання інженерних споруд

Вагони та вагонне господарство

Залізничні споруди та колійне господарство

Транспортні технології  (на морському та річковому транспорті)

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Заочна форма

Дизайн

Економіка

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Транспортний менеджмент

Маркетинг

Право

Екологія

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Автоматика і комп’ютерні системи управління рухом поїздів

Автоматизовані системи технологічного зв’язку

Комп’ютерні, інформаційно-керуючі системи

Комп`ютерно-інтегровані технології та системи навігації та керування

Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

Навігація та управління морськими суднами

Управління судновими технічними системами та комплексами

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Локомотиви та локомотивне господарство

Технології утримання інженерних споруд

Вагони та вагонне господарство

Залізничні споруди та колійне господарство

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

На  ОС Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст

Денна форма
Заочна форма

На ОС Магістр на базі ОС Бакалавр

Денна форма
Заочна форма

Списки зарахованих

На ОС Бакалавр на базі ПЗСО (атестату)

Денна форма
Заочна форма

На  ОС Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст

Денна форма
Заочна форма

На ОС Магістр на базі ОС Бакалавр

Денна форма
Заочна форма

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування (рейтингові списки) та про зарахування (списки зарахованих) вступників затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на даній сторінці веб-сайту закладу вищої освіти.

Що ви бажаєте знайти?