ГОРОБЧЕНКО Олександр Миколайович

ГОРОБЧЕНКО Олександр Миколайович

В.о. декана факультету інфраструктури та рухомого складу залізниць Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

Трудову діяльність розпочав з 1996 року, працював на посадах слюсаря з ремонту рухомого складу, помічника машиніста, машиніста тепловоза, начальника зміни локомотивних бригад. В 2003 р. заочно закінчив Українську державну академію залізничного транспорту та перейшов на роботу в Донецький інститут залізничного транспорту, де з 2003 по 2014 рік працював на посадах старшого викладача, доцента, декана факультету.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення тягових характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнта використання зчіпної маси» за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад та тяга поїздів

У 2016 р. захистив докторську дисертацію за темою «Розвиток теоретичних основ функціонування ергатичної системи «локомотивна бригада – поїзд» за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація і ремонт засобів транспорту.

В ДУІТ працює з 2015 року. З 2017 року професор кафедри тягового рухомого складу залізниць. Викладає дисципліни «Технологія ремонту локомотивів», «Автоматизовані та мікропроцесорні системи керування ТРС», «Інтелектуальні технології в локомотивному господарстві».

З 01.06.2021 р. – в.о. декана факультету інфраструктури та рухомого складу залізниць.

До сфери наукових інтересів входить інтелектуалізація транспортних процесів та систем керування на транспорті, підвищення експлуатаційних характеристик тягового рухомого складу залізниць.

Автор понад 100 наукових праць, з яких 2 монографії. Автор 8 патентів та авторських свідоцтв. Приймає активну участь у підготовці наукових кадрів, є членом двох спеціалізованих вчених рад, підготував одного доктора технічних наук, керує аспірантами спеціальності 273 «Залізничний транспорт».

Головний редактор Збірника наукових праць ДУІТ серія «Транспортні системи і технології» tst.duit.edu.ua.

Нагороджений грамотами Міністерства інфраструктури України (2019 р.), МОН України (2021 р.)

Персональні наукові профілі:

Web of Science Researcher ID: AAX-3429-2020

Scopus Author ID: 57192683228

Персональна сторінка у Google Scholar.

Персональна сторінка у ResearchGate.

Персональна сторінка у ORCID.

Що ви бажаєте знайти?